POVYDŘÍ (Schachtelei)

k.ú. Srní I, Vchynice-Tetov I, Svojše  (Šumava / Kašperskohorsko)

Divoké kaňonovité údolí na dolním toku Vydry, mezi Dolním Antýglem a Čeňkovou Pilou, dlouhé cca 7 km. V řečišti velké množství ohromných balvanů a obřích hrnců. Předchozí průtok rašeliništi dává vodě hnědé zabarvení. Strmé svahy se suťovisky a mrazovými sruby (skalní útvary Panna, Mnich a Baba nad levým břehem Vydry ve střední části údolí). Zhruba ve třetině údolí, při ústí Zhůřeského potoka do Vydry, Turnerova chata. O něco výše (při dnešní železné lávce přes Vydru) stávala Hálkova chata. Mezi Hálkovou a Turnetovou chatou nejdivočejší část údolí. Bohatý výskyt vzácných bylin, mechů a lišejníků. Rokle spolu s přilehlými skalnatými svahy s částečně dochovanými přirozenými suťovými smíšenými lesy chráněna od roku 1962, dnes I. zóna národního parku Šumava.

Po pravém břehu řeky vede silnička, zřízená v roce 1988 jako svážná cesta pro zužitkování dřeva z lesní kalamitě. Po ní v celé délce údolí turistická značka souběžná s naučnou stezkou o dvanácti zastaveních (více méně bez přímého přístupu k řece). Zajímavější je turistická značka procházející údolí napříč a na levém břehu nad býv. Hálkovou chatou jde kousek bezprostředně po břehu Vydry. Přístup na skalní útvar Panna (výhled) údajně neznačenou cestou od Horních Hrádků.

  

horní část údolí Vydry

 

detail peřejí a balvanů

lávka u bývalé Hálkovy chaty

Zajímavosti:

Ø        Označení „Povydří″ je pro tuto část řeky dnes běžně vžité, byť poněkud nevhodné (spíše by mělo označovat širší okolí řeky) – vhodnější by bylo Dolní Vydra nebo Kaňon Vydry.

Ø        Německé označení Schachtelei znamená údajně škatulky – netuším proč.

Ø        Údolí tvořeno převážně světlou dvojslídnou žulou, v dolní části též rulou.

Ø        Rokle je popisována v románu Karla Klostermanna V ráji Šumavském.

Ø        Dnes údolí s mnohem menším množstvím vody, než kdysi, neboť velkou část vod odvádí bokem Vchynicko-tetovský kanál.

Literatura:

-     Josef Albrecht a kol.: Chráněná území ČR VIII. - Českobudějovicko (Brno, Praha 2003)

-     kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

Web:

-     národní park Šumava - http://www.npsumava.cz/cz/1129/974/clanek/povydri/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Povydří

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/429

-     zaniklé obce; Hálkova chata - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6131

-     naučnou stezkou - http://www.naucnoustezkou.cz/naucna-stezka-povydri

-     stará Šumava - http://www.stara-sumava.cz/povydri/povydri.htm

-     Jižní Čechy a Šumava - http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=prir/vydra1.htm

-     cestomila - http://www.cestomila.cz/clanek/655-zimni-povydri-aneb-rezava-kraska-vydra-ve-snehobilem-rouchu

-     turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/povydri

-     Kohoutí kříž - http://www.kohoutikriz.org/data/w_panni.php

-     poutní cesta Via Nova; naučná stezka - http://www.poutnicesta-vianova.cz/mista_na_trase.php?D=M&id=11

-     poutní cesta Via Nova; Turnerova chata - http://www.poutnicesta-vianova.cz/mista_na_trase.php?D=M&id=12

-     Turnerova chata – http://www.turnerovachata.cz

Okolí: Kašperské Hory / Buzošná / Horská Kvilda / Rokyta / Horní Hrádky / Dolní Hrádky / Srní

Šumava / rejstříky

duben 2006