KAŠPERK (Karlsberg)

k.ú. Žlíbek (Šumavské podhůří / Kašperskohorsko)

Zříceniny jednoho z nejvýše položených hradů u nás (886 m.n.m.) v dominantní, zdaleka nápadné poloze na temeni úzkého hřebene, vybíhajícího k severozápadu ze Zámeckého vrchu (nemovitá kulturní památka). Hrad založen roku 1356 Karlem IV (odtud i jméno) na ochranu zlatých dolů v okolí a nově vybudované tzv. Zlaté stezky z Bavor do Čech. Hrad třídílné dispozice. První část měla více méně obraný charakter a přimykala se k hradnímu jádru na východní a severní straně. Vstupovalo se od ní od východu, vstup chránila okrouhlá věž či bašta, jejíž základy jsou dodnes dobře zachovány. Do druhé části, nacházející se západně od jádra a obsahující původně jistě hospodářské budovy, se vstupovalo přes vyzděný příkop po padacím mostě dodnes dochovanou kulisovou bránou. Jádro hradu tvoří palác a s ním srostlé dvě hranolové věže ukončené zděnými helmicemi (současné zastřešení východní věže novodobé), stojící uvnitř ohrazeného prostoru na nejvyšším místě staveniště. V 15. stol. vestavěna mezi druhé předhradí a hradní jádro budova purkrabství. V téže době zřejmě zřízeno i východně od hradu předsunuté opevnění zvané Pustý hrádek. Z prvního předhradí pěkný výhled k severu na Sedlo a Svatobor, z věží pak i k jihu a západu (Pancíř, Roklan...). Hrad opředen řadou pověstí (o bludném rytíři, tajemné ženě zvané Swiza, pokladech, duších).

První předhradí volně přístupné, druhé předhradí přístupné v otvíracích hodinách hradu (pokladna, prodejna suvenýrů), hradní jádro pak pouze po zaplacení vstupného (dva prohlídkové okruhy - obě věže, purkrabství, sklepení). Na rozcestí turistických značek před hradem 12. zastavení Stezky strážců hranic, věnované hradu.

    

Pustý hrádek (Oedschlössel):

Zřícenina předsunutého opevnění hradu Kašperku na výrazném ostrohu (924 m.n.m), tvořeném prokřemenělou rulou, asi 400 m východně od vlastního hradu (hrad výrazně převyšujícím) - nemovitá kulturní památka. Z původní věže či bašty, zřízené pro lepší zabezpečení Kašperku někdy v 15. stol., dochováno torzo severní zdi a výrazný k východu obrácený břit. Krásný výhled zejména k severu a západu (mimo jiné neobvyklý pohled na Kašperk, dále Valy - Obří hrad, nápadná Huťská hora uzavírající jižní obzor, Velký Roklan na obzoru, Poledník, Pancíř, pod kopcem Kašperské Hory... - osazeno výhledové panorama). Turistická značka prochází pod skalním ostrohem, přístup na vrchol „na vlastní nebezpečí“.

  

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-          Martin Stejskal: Labyrintem tajemna (Praha 1991)

Web:

-      hrady.czKašperk, Pustý hrádek

-      turistika.czKašperk, Pustý hrádek

-      Infočesko

-      zámky-hrady.cz

-      po stopách A. Sedláčka

-      pamětihodnosti

-      Retour

Okolí: Sedlo / Žlíbek / Kašperské Hory

Šumava / rejstříky

duben 2006

-