HARTMANICE (Hartmanitz)

k.ú. Hartmanice (Šumava / Sušicko)

Město (712 m.n.m.) na severním úbočí Hamižné. Centrem města kostel sv. Kateřiny. Poněkud komplikované dispozice se třemi náměstími - „horním“ jižně od kostela, „prostředním“ s kašnou z 1. pol. 19. stol., sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1731 a mohutnou lípou západně od kostela (na předešlé navazuje rohem, původně snad tvořily jeden celek, rozdělený až vestavěním bloku domů do jeho severozápadní části) a „dolní“ (novější) s kašnou a památníkem padlých v 1. sv. válce (před budovou obecního úřadu) při hotelu Vintíř. Usedlost čp. 37 (v jihozápadním roku „prostředního“ náměstí) cenná ukázka šumavské lidové architektury – nemovitá kulturní památka. Západně od “dolního“ náměstí zrekonstruovaná synagoga (budoucí muzeum). Na severním okraji města hřbitov.

Vznikly při středověké obchodní (tzv. Březenské) stezce z Pasova do Sušice. Na ní zde 1331 připomínána celnice. Centrum západní části kašperskohorského zlatorudného revíru. V polovině 19. stol. zde brusírna zrcadel. Od 16. stol. městečkem, roku 1992 povýšeny na město.

Turistické informační centrum v budově knihovny na „prostředním“ náměstí.

     

Kostel sv. Kateřiny (nemovitá kulturní památka):

V jádru pozdně gotický (pravděpodobně 15. stol), upravený v 18. stol. Zajímavé je excentrické umístění hodin na severní straně věže. Před vstupem do kostela železný kříž.

 

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Web:

-          oficiální stránky města

-          Občanské sdružení Památník Hartmanice

-          turistika.cz

-          Retour

-          Zelené srdce Evropy

Okolí: (Sušice) / (Kašperské Hory) / (Povydří)

Šumava / rejstříky

duben 2006