POPELNÁ (Reckerberg)

k.ú. Studenec u Stach, Stachy (Šumava / Vimpersko)

Téměř zaniklá ves při Losenici. Dříve bývalo těžiště vsi na levém břehu potoka na katastru Stach a několik objektů níže po potoku na katastru Studence se nazývalo Reckermühle, zatímco dnes je osídlení patřící pod Stachy (s výjimkou dvou menších mladších stavení na okraji louky nad pravým břehem Losenice) zaniklé a Popelná se uvádí jako osada Studence. Z dochovaných budov nejzajímavější rázovitá šumavská usedlost - bývalý Fuchsenmühle (bohužel již bez zvoničky) - a sousední hotel Popelná, stojící v místech (vzniklý přestavbou ?) dalšího vodního mlýnu či pily. Na pravém břehu novostavba horské chaty Na Losenici. Mlýn Oberemühle stával výše po proudu - zaniklý. Na rozcestí na levém břehu proti chatě Na Losenici mohutný javor klen (obvod kmene 370 cm, věk přes 300 let - památný strom), poblíž něj litinový křížek. V mapě značeny ve vsi i další křížky, neověřeno. V okolí údajně dochovány sejpy po rýžování zlata v Losenici.

    

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

Web:

-          historické fotografie

Okolí: Freid / Michalov / Vydří Most / Obří hrad

Šumava / rejstříky

duben 2006