VYDŘÍ MOST (Wiederbruckhäuser)

k.ú. Kvilda (Šumava / Vimpersko)

Téměř zaniklá osada při horním toku Hamerského potoka (1050 m n. m.), v návaznosti na Horskou Kvildu, čítající dnes tři novostavby podél silnice do Kvildy a jedinou původní chalupu, stojící osamoceně nad levým břehem potoka v nejsevernějším cípu kvildksého katastru. Nikdy však nešlo o velkou osadu, na katastrálních mapách v 1. pol. 19. stol. je zde značeno 7 chalup. Pojmenována podle kamenného mostu přes Hamerský potok na důležité komunikaci z Čech do Pasova. Součást národního parku Šumava.

most o rozpětí 5 m na samé hranici katastrů (dnes i krajů), který dal osadě jméno

Zajímavosti:

Ø        Jméno není překladem původního německého názvu, ale pouze jeho „počeštělou″ verzí - Wiederbruck znamená zadní most.

Ø        Někdy je jako „Vydří Most“ chybně označována sídelní enkláva U Daniela, patřící k Horské Kvildě.

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15647

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydří_Most  

Okolí: Popelná / Stachy / Modrava / Horská Kvilda

Šumava / rejstříky

leden 2009