ŘETENICE (Jettenitz)

k.ú. Řetenice u Stach (Šumava / Vimpersko)

Ves na horním toku Zlatého potoka při silnici ze Stach do Kašperských Hor. V centru vsi (které vinou rozsáhlých demolic téměř úplně ztratilo podobu návsi) kaple. Před statkem čp. 11 litinový kříž . Na východním okraji vsi za posledním řetenickým domem při silnici na Nicov litinový křížek vsazený přímo do kamenné ohradní zídky, ve skále nad ním zasklený výklenek se soškou Panny Marie. Na potoku řada peřejek a menších vodopádků.

Vsí prochází naučná Stezka strážců hranic - v centru vsi 6. zastávka této stezky, nijak se však nevztahující k místu.

   

Kaple:

Jednoduchá stavba se zvoničkou z pol. 19. stol. na bývalé návsi. V průčelí nika se soškou Panny Marie. Za kaplí dřevěný kříž.

   

Web:

-          historické fotografie

Okolí: Nicov / Plánský Mlýn / Žlíbek

Šumava / rejstříky

duben 2006