NICOV (Nitzau)

k.ú. Nicov (Šumava / Vimpersko)

Ves (894 m.n.m.) při silnici ze Stach do Kašperských Hor. Jádro vsi soustředěno kolem bývalé návsi (dnes vinou demolic několika statků částečně ztratila svůj charakter) s kostelem sv. Martina, farou, pomníkem padlým v 1. sv. válce a bývalou (německou) školou. Další zástavba rozptýlena severněji. Severozápadně od kostela kaplička. Ve východní části obce při silnici do Stach bývalá česká menšinová škola, dnes obecní úřad. Několik zachovaných roubených usedlostí. Ve vsi i okolí velké množství křížků Z okolí vsi (ze silnice a z cesty do Řetenic, od kohoutího kříže) nádherné výhledy do údolí Zlatého potoka a Losenice s Můstkem a Pancířem na obzoru.

      

Kostel sv. Martina (nemovitá kulturní památka):

Pozdně románský ze 13. stol., přestavěný barokně v 17. a upravovaný v 19. stol., s dřevěnou předsíní, západním barokním průčelím obloženým eternitem a s hranolovou věží se slunečními hodinami. Hodnotné zlidovělé zařízení, vesměs z 18. stol. Ve věži údajně cenný zvon snad ze 14. stol. Dříve poutní místo místního významu. Na hřbitově kolem kostela řada pěkných litinových křížů, jeden (na soklu datovaný 1863) též před vstupem na hřbitov. Předsíň kostela s možností pohledu do lodě volně přístupná. Naproti kostelu fara (čp. 2 – nemovitá kulturní památka) - honosná patrová budova s mansardovou střechou. Na její zahradě tis.

       

Kohoutí kříž:

Plechový kříž se spodobněním nástrojů umučení Krista. Kříž vznikl někdy kolem roku 1890 (? – podle jiných materiálů později), kdy nahradil starší dřevěný. Dnešní kříž na okraji lesa asi 0,5 km severovýchodně od Nicova je kopií z roku 2005, poškozený originál byl přenesen v 60. letech 20. stol. do muzea a dnes je umístěn u kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. V sousedství kříže kamenný sokl s iniciálami JMK 1890. Ke kohoutímu kříži vede z centra obce speciální značení (žluté šipky se siluetou kříže). Od kříže krásný výhled.

    

Další drobné sakrální památky:

Většina křížů ve vsi a okolí litinová na žulových soklech. Na fotografiích kříž na návsi při hřbitovní zdi, poškozený kříž poblíž budovy dnešního obecního úřadu (budova v pozadí), železný kříž v nejvyšším místě staré cesty do Řetenic a kříž při téže cestě těsně před Řetenicemi (z roku 1904), poškozený kříž se zdobeným soklem při silnici do Řetenic a kříž v rozptýlené zástavbě severovýchodně od centra vsi (z roku 1894). Severovýchodně od vsi (při „značené” cestě ke kohoutímu kříži) se nalézají i zajímavá kamenná boží muka se soškou Panny Marie mezi dvěma mohutnými kleny.

       

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

Web:

-          sluneční hodiny

-          historické fotografie

-          turistika.cz

Okolí: Šebestov / Studenec / Plánský Mlýn / Řetenice

Souvisí: kohoutí kříž v Kašperských Horách

Šumava / rejstříky

duben 2006