PLOŠTINY

k.ú. Poteč (Bílé Karpaty / Valašskokloboucko)

Převážně zalesněný vrchol (739,1 m.n.m.) v nejsevernějším hřebeni Bílých Karpat. V místě častěji Ploščiny. Ve vrcholových partiích bývalé pastviny, dnes s rozptýlenými dřevinami (břízy,  jalovce). Výskyt řady vzácných rostlin. Vyhlášeno jako přírodní rezervace Ploščiny (19,29 ha). Údržba částečně obnovením pastvy. Nádherné výhledy na jihozápad až jih (centrální a slovenská část Bílých Karpat s Vršateckými bradly, Lopeníkem a Veľkou Javorinou, Strážov, Považský Inovec), částečný i na sever (hlavní hřeben Vizovických vrchů, Javorníky). Na jihozápadním předvrcholu železný televizní vysílač (jeho původně plánované výstavbě na vlastním přírodovědně cenném vrcholu, stejně jako výstavbě horského hotelu tamtéž se podařilo zabránit díky intenzivnímu úsilí ochránců přírody z Valašských Klobouk)

Přes vrchol prochází turistická značka.

     

Ščúrnica:

Cenné přes sto let staré přírodě blízké jedlové a jedlobukové porosty, místy téměř pralesního charakteru,  na jihovýchodním úbočí Ploštin, sestupující až na hřeben sousední Černé hory a do údolí Kolšova. Též drobné enklávy přirozeně zarůstajících horských louček. Spolu s přilehlým územím vrcholové pastviny tvoří jedinečnou ukázku přírodní mozaiky této části Bílých Karpat.

Jméno podle studánky na východním úbočí kopce. Pozemky postupně vykupovány Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu s cílem bezzásahového režimu - ponechání volného průběhu přírodním procesům a postupný vznik rozsáhlého porostu pralesního charakteru. Mimo značené cesty (nejsevernější část se dotýká hřebenové cesty východně od vrcholu).

       

Literatura:

-     Jiří Dvořák a kol.: Rozhledny a rozhledová místa – edice Navštivte… (Praha 2001)

-     Peter Mackovčin, Matilda Jatiová a kol.: Chráněná území ČR II – Zlínsko (Brno, Praha 2002)

Web:

-     Chráněná území Zlínského kraje

-     Místo pro přírodu

Okolí: Horní Lideč / Brumov / Valašské Klobouky

 Valašsko / rejstříky

duben 2006