FIDLŮV KOPEC (Fiedlhübel)

k.ú. Velká Střelná, dříve Varhošť a Kozlov (Nízký Jeseník / Vojenský újezd Libavá)

Nejvyšší vrchol Oderských vrchů (680 m n. m.), částečně zalesněný. Na východním úbočí prameny Odry, na jižním úpatí Olešnice a na západním Varhošťského potoka (součást evropského rozvodí Dunaj - Odra). Veřejnosti s výjimkou turistické trasy z Kozlova k pramenům Odry nepřístupno - v uzavřené části vojenského újezdu Libavá. Jižní úbočí součástí evropsky významné lokality Libavá.

Pramen Odry

Prameniště Odry se nalézá v silně zrašelinělém smrkovém lese, zvaném Oderský les, v mělkém sedle na jihovýchodním úbočí Fidlova kopce (633 m n. m.). „Studánka″ v dřevěném altánku ve skutečnosti není pramenem, voda sem přitéká stružkami z okolí. Proto voda není pitná a studna je velmi často vyschlá, dostatek vody má jen v době tání sněhu a velkých dešťů.

Pramen Odry byl poprvé popsán Karlem Ferdinandem Schertzem počátkem 18. stol. Přesně pramen lokalizovali roku 1823 dva němečtí obchodníci. Následně zde byly upraveny prameny dva, neboť o pramen Odry vznikl z prestižních důvodů spor mezi majiteli sousedních panství – tzv. Horní pramen (Oder Quelle) byl na katastru Varhoště, patřícího pod olomouckou kapitulu, o 100 m níže, již na katastru Kozlova, který byl součástí panství veseličského, se nalézal Dolní pramen (Unter Quelle). Nad Horním pramenem byla vybudována roubená studánka, z níž voda stékala do zděné studánky Dolního pramene. U Dolního pramene byla roku 1850 postavena zděná výklenková kaplička; tu pobořily roku 1910 stromy při větrné smršti a nebyla již obnovena. Později zde postavena šestiboká besídka, roku 1960 vybudován čtyřboký altánek a roku 1985 nový šestiboký přístřešek, který po opravách stojí dodnes (veřejnosti však zpřístupněn až roku 1991). Horní pramen později zcela vyschl. Dnes je však poměrně sucho i v okolí „Dolního pramene″, skutečný pramen Odry se nalézá ještě o něco níže a není nijak upraven.

  

přístřešek nad pramenem Odry v roce 2005 (www.znicenekostely.cz) a dnes

„ pramen Odry″

kaplička u pramene Odry na staré pohlednici Kozlova (www.znicenekostely.cz)

Zajímavosti:

Ø        Na většině starých map z 15. a 16. stol. je zakreslen pramen Odry zcela chybně – v Beskydech, na česko-kladkém pomezí…

Literatura:

-     Jiří Glonek: Řeka Odra a její pramen na starých mapách do konce 16. stol. – ad Slezsko v proměnách času (Olomouc 2011) – též http://www.vkol.cz/data/soubory/hf/konference-slezsko-v-promenach-casu/konference_slezsko_glonek.pdf 

Web:

-     město Odry - http://www.odry.cz/k-pramenu-reky-odry/d-51207/p1=12760

-     databáze pramenů a studánek - http://www.estudanky.cz/1751-pramen-odry

-     Treking.cz - http://www.treking.cz/regiony/pramen-odry.htm

-     zničené kostely - http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=12782

-     smírčí kříže - http://smirci-krize.cz/fotky-ol-ol-vvp-libava-kozlov-odra.php   

Okolí: Smolenská luka / Olomoucký kopec

Východní Sudety / rejstříky

září 2012