SMOLENSKÁ LUKA (Smolnau)

k.ú. Čermná u Města Libavá, dříve Nová Ves nad Odrou (Nízký Jeseník / Vojenský újezd Libavá)

Komplex vlhkých až podmáčených luk v okolí dvou menších rybníčků - Horního a Dolního - na horním toku Smolenského potoka (580 - 600 m n. m.). Z důvodu ochrany vlhkomilné vegetace (upolín nejvyšší, prstnatec májový, vratička měsíční, kamzičník rakouský, mečík střechovitý, kosatec sibiřský, starček bažinný, hladýš pruský, ostřice odchylná, suchopýr úzkolistý, kozlík dvoudomý, hadí mord nízký, bahnička bradavkatá, violka bahenní...) i zajímavé na vodní biotopy vázané fauny (13 druhů vážek, obojživelníci, mihule potoční, střevle potoční, piskoř pruhovaný, pavouk lovčík vodní) vyhlášeny roku 1993 jako přírodní rezervace (10,5 ha). Komplex luk uprostřed lesů zde značen již na starých mapách v 19. stol. Veřejnosti nepřístupno - v uzavřené části vojenského újezdu Libavá. Součást evropsky významné lokality Libavá.

 

Horní rybník

Zajímavosti:

Ø        Smolenská luka jsou místem „nedobré pověsti″. Šlo o území na pomezí tří panství, jakési „území nikoho″, kam byla až do pol. 19. stol. svážena těla sebevrahů a popravených zločinců z celé střední Moravy.

Ø        Dle pověstí zde straší zvoník, zvonící umíráčkem.

Ø        Jméno odvozeno od středověké osady Smolno, která je zmiňována ve 2. pol. 14. tol.; poč. 15. stol. již zaniklá.

Literatura:

-     Jiří Šafář a kol.: Chráněná území ČR VI. - Olomoucko (Brno, Praha 2003)

-     Josef Richter: Smolno pověstí, legend a skutečnosti – ad Žibřid 3/2011 – viz též http://www.velkyujezd.cz/zpravodaj/stahnout/zibrid_3-2011.pdf 

Web:

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/smolenska-luka-

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=16951

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Smolenská_luka

-     BioLib - http://www.biolib.cz/cz/locality/id2868/    

Okolí: Město Libavá / Lipná / Fidlův kopec / Olomoucký kopec

Východní Sudety / rejstříky

září 2012