DOMINOVA SKALKA (Hoher Fels)

k.ú. Louka u Mariánských Lázní (Slavkovský les / Hornoslavkovsko)

Izolovaný skalnatý pahorek (747 m n. m.) mezi silnici Nová Ves – Louka a údolím potoka Kyselka, který je fakticky nejzápadnějším výběžkem návrší U Kyselky. Na hadcových výchozech – částečně zalesněných a částečně stepního charakteru – výskyt řady vzácných rostlin, ovlivněných právě vysokým obsahem hořčíku v podloží, jako je vřesovec pleťový, sleziník hadcový, sleziník nepravý, vratička měsíční, endemický rožec kuřičkolistý či kriticky ohrožený svízel sudetský. Na ně jsou vázány i vzácné druhy hmyzu, především saranče Stenoborthus nigromaculatus. Les má místy charakter typického hadcového boru. Území je chráněno jako přírodní památka (6,61 ha).

Zastávka naučné stezky Mnichovské hadce (nijak neznačena, při severním okraji rezervace jde souběžně se zelenou turistickou značkou).

Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Upolínová louka – Křížky. 

  

vrcholová skála se stepními porosty

 

hadcové skály v lese na úbočí

bezlesá enkláva na jihozápadním úbočí

výhled k jihovýchodu

Zajímavosti:

Ø        Lokalita pojmenována na památku významného českého botanika prof. Karla Domina, který kolem roku 1900 provedl fytogeografickou studii květeny Slavkovského lesa (jméno navrhl v době vyhlášení chráněného území – 1989 – vedoucí tehdejšího odborného pracoviště ochrany přírody v Plzni Miloš Hostička).

Ø        Zdejší populace endemického rožce kuřičkolistého je unikátním dokladem vývoje tohoto druhu, neboť jeho značně morfologicky odlišné mikropopulace navazují na bohaté porosty běžného rožce rolního pod skalou, s kterým se kříží.

Literatura:

-     Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

Web:

-     Slavkovský les - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/dominova-skalka/

-     Geologické lokality - http://lokality.geology.cz/353

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominova_skalka

-     Krušnohorsky myslet... - http://www.krusnohorsky.cz/2011/03/14/prirodni-pamatka-dominova-skalka/

-     Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1142

-     Naturfoto - http://www.naturfoto.cz/pp-dominova-skalka-fotografie-13417.html

-     Geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=aff29ad5-7057-4dd1-b7e0-cdb48d6c5857

-     Turistický portál Karlovarského kraje - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/Dominovaskalka.aspx  

Okolí: Grünská kyselka / Novoveská kyselka

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

březen 2007