GRÜNSKÁ KYSELKA (Grüner Sauerbrunn)

k.ú. Louka u Mariánských Lázní (Slavkovský les / Hornoslavkovsko)

Zaniklý areál výletního hostince a stáčírny minerálních vod při potoce Kyselka (dříve zvaného Psí potok), 600 m pod hrází zrušeného rybníka Kyselka. Dnes jímací objekty pro komerční využití a veřejně přístupný přepad. Cca 100 m jižně od pramene zbytky zajateckého tábora z 2. sv. války.

Místní pramen lidé znali a chodili k němu pro výtečnou vodu již v 17. stol. Ke zvelebení pramene došlo po roce 1813 zásluhou hraběte Jindřicha Beafourt-Spontin. Na počest jeho manželky byl tehdy pramen nazván Arnoštiným (Ernestinen Brunnen). Později se však vžilo jméno podle nedaleké vsi, tehdy zvané Grün (dnes Louka) Grünská kyselka. V 90. letech 19. stol. zakoupil prostor pramene Engelbert Zuleger a začal stáčet vodu do lahví a rozvážet po okolních lázních. Stáčírna poté několikrát mění majitele (přesto se jí stále říkalo Zulegerova), až ji v prosinci 1928 kupují manželé Löserovi s plány na vybudování malých lázní. Zřídili zde proslulou výletní restauraci „Café Almbrünnl“, z Mariánských Lázní sem dokonce zajížděl linkový autobus. Nechali vyhloubit též novou 6 m hlubokou šachtici a nad ní postavit osmihranný pavilon. Za 2. sv. války, kdy byla pro svojí vysokou kvalitu a trvanlivost zdejší voda (stejně jako nedaleká Novoveská kyselka) posílána jednotkám wermachtu na frontu do Afriky, zde pracovali francouzští zajatci, ubytovaní v nedalekém zajateckém táboře (v té době používali obě minerálky společné označení Sudettenquell). Po válce kyselku krátkodobě využívala armáda, po zrušení vojenského prostoru volně odtékala do blízkého potoka. Budovy chátraly, až byly počátkem 80. let strženy. Stáčena začala být minerálka opět až po roce 1990. Dnes tvoří několik zdejších vrtů (nejen v původním areálu, ale i výše v údolí) součást minerální vody Magnesia. Pro veřejnost byl nedaleko areálu vytvořen volně přístupný přepad.

Mimo značené turistické cesty, přístupné po asfaltové silničce od silnice Nová Ves – Louka. Zastávka naučné stezky Mnichovské hadce (její trasa neznačena). Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Upolínová louka – Křížky.

 

areál pramene roku 1902 (z infotabule NS) a roku 1947 (ad cestovani.kr-karlovarsky.cz)

tentýž prostor dnes (březen 2007)

 

veřejně přístupný přepad kyselky (březen 2007)

altán nad přepadem vybudován v roce 2008 v souvislosti se zřízením naučné stezky Mnichovské hadce (září 2009)

 

kamenný mostek přes potok Kyselku u areálu kyselky (březen 2007)

jakýsi betonový objekt v údolí nad vývěrem (březen 2007)

 

hráz zaniklého rybníka v údolí Kyselky nad pramenem (březen 2007)

tento rybník na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 19. stol. (jde o ten menší, dolní – větší rybník byl v místech dnešní Novoveské kyselkyoldmaps.geolag.cz)

Zajímavosti:

Ø        Místo spojeno s pověstí o Hadí královně, která zde žila a jejíž korunka měla kouzelnou moc – pokud by se jí nějaký smrtelník zmocnil, nepoznal by nikdy nouzi.

Ø        Pramen Grünské kyselky je často mylně vydávána za pramen Magnesie. Magnesia však není jméno konkrétního pramene, ale obchodní značka pro minerální vodu vzniklou mícháním několika různých zdrojů v okolí, typických vysokým obsahem hořčíku způsobeným průnikem vod hadcem (kromě Grünské kyselky též Novoveské kyselky, vrtů v údolí Pramenského potoka a možná i dalších).

Literatura:

-     Jaromír Bartoš: Krajem živých vod (Velká Hleďsebe 2011)

Web:

-     Slavkovský les - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/grunska-kyselka/

-     Slavkovský les, zajatecký tábor - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/zajatecky-tabor-na-grunu-/

-     databáze studánek a pramenů - http://www.estudanky.cz/2235-vrt-grunska-kyselka

-     turistický portál Karlovarského kraje - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/Grunskakyselka.aspx

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=10343

-     Hamelika – pověsti Mariánskolázeňskahttp://www.hamelika.cz/POVESTI/povestiML/povestiML.htm#15. O Hadí královně od Psího potoka 

Okolí: Dominova skalka / Mnichov / Pluhův bor / Novoveská kyselka

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

září 2009