NOVOVESKÁ KYSELKA (Neudorfer Sauerbrunn)

k.ú. Nová Ves u Sokolova (Slavkovský les / Hornoslavkovsko)

Komerčně využité vývěry kyselky, původně nazývané Rybniční (Teichsäuerling) či také Bečovská (Petschauer Sauerbrunn - podle panství, na němž se nachází) a stopy bývalé stáčírny v prostoru zrušeného rybníka na potoce Kyselka. Na dně bývalého rybníka se nachází tři jímací vrty zakryté dřevěnými stavbičkami. Při západní straně bývalého rybníka základy budov (v jedné dnes dřevěný altán pro turisty) a historická kamenná studna. Žádný pramen není veřejnosti dostupný.

Vývěr minerálky nedaleko hájovny zvané Petschauer-Sauerbrunn-Jaghütte (Hájenka u Bečovské kyselky) byl známý odpradávna; první chemické rozbory byly provedeny již počátkem 19. stol. Využívat ho začal v polovině 19. stol. hajný August  Trötscher, který zde osadil pumpu. Nejprve pro vlastní potřebu, ale zvěsti o lahodné vodě se brzy rozšířily, takže si pro ní začali chodit i lidé z nedaleké Nové Vsi. V roce 1893 nechal majitel bečovského panství vévoda Beaufort-Spontini udělat nové rozbory, které ukázaly, že se jedná o kvalitní kyselku s vysokým obsahem hořčíku a uhličitanů, použitelnou v širším měřítku (tvrdilo se, že jde o nejlepší minerálku v kraji). Rozhodl se pro její komerční využití, nechal proto vyhloubit 17 m hlubokou studnu až na samé kamenné podloží, ze kterého prýštil pramen, její stěny zpevnit žulovými tesanými bloky a nad ní postavit osmiboký pavilón. Její přeliv (v hloubce 3 m) byl vyveden do sousedního sklípku, který sloužil ke stáčení vody do lahví. V sousedství vyrostly správní budova s ubytovnou správce, kanceláře, sklad a stáje pro koně. Pro účely stáčení kyselky byla přestavěna i sousední hájovna. Pracovalo zde na 30 zaměstnanců a denní produkce byla několik tisíc lahví. Místo se stalo též oblíbeným výletním cílem. Za 2. sv. války, kdy byla pro svojí vysokou kvalitu a trvanlivost zdejší voda (stejně jako nedaleká Grünská kyselka) posílána jednotkám wehrmachtu na frontu do Afriky, zde pracovali francouzští zajatci, ubytovaní v zajateckém táboře poblíž Grünské kyselky (v té době používali obě minerálky společné označení Sudettenquell). Stáčírna přečkala i poválečný odsun původních obyvatel, ještě v roce 1948 došlo k modernizaci budou. V době, kdy bylo okolí vojenským prostorem (1949-1954) využívala minerálku pro vlastní potřebu armáda, po jejím odchodu však již stáčení nebylo obnoveno a budovy začaly chátrat. V roce 1969 zde byl vybudován (obnoven) rybník, zvaný Kyselka, a všechny prameny (kromě jímací studny je zde uváděna ještě fošnami roubená studánka a několik mofet s výrony oxidu uhličitého) byly zaplaveny. Tento stav trval (s krátkou přestávkou v 70. letech, kdy byl rybník dočasně vypuštěn a prováděly se zde průzkumné vrty) až do první poloviny 90. let, kdy se obnovil komerční zájem o zdejší kyselku. Nyní jsou zdejší prameny využívány jako jeden ze zdrojů minerální vody, prodávané pod obchodním názvem Magnesia. Na podzim 2010 byla obnovena historická kamenná studna a její okolí upraveno.

Po hrázi bývalého rybníka vede turistická značka; zastávka naučné stezky Mnichovské hadce.

Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Upolínová louka – Křížky.

areál stáčírny minerálních vod zřejmě na počátku 20. stol. (www.zanikleobce.cz)

ruiny stavby při západním konci hráze, zřejmě bývalá hájovna

 

plocha bývalého rybníku s jímacími objekty minerální vody  

další jímací objekt přímo na hrázi bývalého rybníka

obnovená historická studna (www.krajzivychvod.cz)

Zajímavosti:

Ø        Server slavkovsky-les.cz uvádí, že zde původně stála panská hájovna na okraji Černého rybníka, po několik generací obývaná rodinou Trötscherů. Katastrální mapa z roku 1841 ani jiné mapy z té doby však ještě žádnou hájovnu na tomto místě malovanou nemají, musela tedy vzniknout až někdy po polovině 19. stol. Velký rybník zde prokazatelně existoval ještě ve 2. pol. 18. stol., v první polovině 19. stol. však již byl zrušen.

Ø        Novoveská kyselka měla v 1. pol. 20. stol. velkou oblibu a byla zasílána dokonce až do Japonska. Za obou světových válek byla voda exportována do nemocnic a lazaretů pro lékařské využití.

Ø        Spolu s minerálkou vyvěral i oxid uhličitý, který se hromadil ve sklípku, kde byla voda stáčena. Zejména za nízkého tlaku často ohrožoval zaměstnance i případné návštěvníky. Životu nebezpečný plyn uniká z vrtů i dnes (údajně jeden z důvodů, proč jsou pro veřejnost všechny uzavřeny).

Ø        Průzkumných vrtů v polovině 70. let se zde účastnil i Emil Zátopek, který se v té době nemohl z politických důvodů věnovat sportu.

Literatura:

-     Jaromír Bartoš: Krajem živých vod (Velká Hleďsebe 2011)

Web:

-     Kraj živých vod - http://www.krajzivychvod.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=119

-     Slavkovský les - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/novoveska-kyselka/

-     Turistický portál Karlovarského kraje - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/Novoveskakyselka.aspx

-     Zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=13291

-     Databáze studánek a pramenů - http://www.estudanky.cz/4743-studanka-novoveska-kyselka   

Okolí: Dominova skalka / Grünská kyselka / Pluhův bor / Křížky

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

březen 2007 (2011 aktualizováno dle zpráv z tisku)