OHRADSKÝ RYBNÍK

k.ú. Úšovice, dříve Drmoul (Podčeskoleská pahorkatina / Mariánskolázeňsko)

Rybník na Panském potoku, jihozápadně od Hamrníků (cca 2 ha).

Rybník existoval již v 18. stol. Někdy koncem 18. či začátkem 19. stol. zanikl, obnoven byl v 1. pol. 20. stol.

 

pohled na rybník z hráze

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Pod hrází rybníka rozlehlé botanicky zajímavé mokřiny, chráněné jako přírodní rezervace Hamrnický mokřad.

další místa v okolí (mapa) / Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

červen 2014