JIMLÍN

k.ú. Jimlín (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Historické jádro vsi (242 m n.m.), tvořené starými zemědělskými usedlostmi, jihozápadně od ostrohu Nového hradu. Novější zástavba (vesměs rodinné domky), s tou původní nesouvisející, zato zcela srostlá se Zeměchy, severně od hradu (zde na samé hranici katastru též železniční stanice). V centru „staré vsi″ pseudorománská kaplička z 19. stol. se zvonovou nástavbou v průčelí, v jejím sousedství kovový kříž a figurální pomník padlým ve světových válkách od V. Hartmanna z Loun. Několik zajímavých stavení různého charakteru (typické chmelařské statky, drobné přízemní domky přímo v centru vsi, uzavřený dvorec č.p. 8 se zděnou branou u potoka...). Cesta vycházející z návsi k západu překračuje železniční trať po zajímavém opukovém tříobloukovém mostu.

Ves s tvrzí připomínána prvně roku 1265, kdy patřila Chotiborovi z Jimlína. Ve 14. stol. byla tvrz přenesena na návrší nad ves a později přestavěna v Nový Hrad, ke kterému ves vždy patřila. Stará tvrz údajně stávala na mírném návrší na severozápadním okraji jimlínské návsi, mezi dnešními domy č.p. 1 a 38. Ještě v 19. stol. byly pozůstatky tvrze (val. zbytky zdiva a sklep) údajně patrné. Statek č.p. 1 je jako „stopy tvrze″ dodnes veden v seznamu nemovitých kulturních památek. Dle informací bývalého kronikáře pana Černého je však lokalizace tvrze do těchto míst více než sporná.

        

Jimlínský mlýn č.p. 26

Areál při potoku Hasině na jižním okraji vsi. Historie mlýna sahá minimálně do 17. stol. V letech 1761 - 1839 v držení mlynářské rodiny Kreibachů. V letech 1869 - 1923 v majetku Schwarzenberků - mlýn byl pronajímán a sloužil potřebám novohradského statku. Pro stálý nedostatek vody přestavěn roku 1879 na kombinovaný vodní a parní provoz (instalována zde lokomobila o síle 14 HP). 1940 zakoupen mlýn Petrem Kratochvílem, v jeho rodině (s výjimkou období znárodnění 1960 - 1991) dosud. Ve 40. letech 20. stol. přestavba do dnešní podoby, instalována Francisova turbína. V 90. letech v havarijním stavu, dnes opravený.

  

hřbitov

O samotě východně od „starého″ Jimlína při silnici do Zbrašína. Poměrně nevýrazný, pouze s několika málo zajímavějšími náhrobníky. Na hřbitově je pochován mimo jiné řídící učitel v nedalekém Opočně, organizátor místního kulturního života a příležitostný literát Štěpán Štětina (1859 - 1932). Od hřbitova výhled na Nový Hrad a na České středohoří.

  

Literatura:

-     Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VIII (Praha 2003)

-     Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     wikipedie

Okolí: Lenešice / Nový Hrad / Ovčín / Zbrašín / Na boru / Lipenec

Rakovnicko / rejstříky

září 2008