LENEŠICE

k.ú. Lenešice (České středohoří / Lounsko)

Ves při soutoku Hrádeckého potoka a Ohře (182 m n. m.). Historické jádro kolem dlouhé obdélné návsi s kostelem sv. Šimona a Judy, zámkem, školou a farou při levém břehu Hrádeckého potoka. Novější výstavba východním směrem podél silnice do Loun. Na východním okraji chátrající areál cukrovaru.

Ves prvně zmiňována 1226, kdy je král Přemysl Otakar I. daroval doksanskému klášteru. Ve 14. stol. v držení postoloprtského kláštera (ten zde zřejmě již měl nějaký podíl již dříve, protože je stavitelem kostela v době, kdy podle listin patřila ves ještě k Doksanům), 1420-1454 bylo vlastníkem město Louny, poté v různých šlechtických rukou. Od roku 1788 majitelem plukovník Jakub Wimmer, který se významně zasloužil o povznesení obce (zavedení chovu švýcarského dobytka a rozvoj ovocnářství). Roku 1802 od něj koupili Lenešice Schwarzenberkové, kteří drželi zdejší statek do roku 1925.

znak obce

náves s kostelem sv. Šimona a Judy

č.p. 537 a č.p. 32 na návsi

 

pomníky obětem 1. a 2. světové války na návsi

  

pomníky obětem válek v detailu – pomník obětem pochodu smrti, pomník padlým v 1. světové války od V. Hartmana z Loun s dodatečně vsazenou deskou obětem okupace a pomník padlého sovětského vojáka Matveje Grigoroviče Kaširského

 

hasičská zbrojnice s pamětní deskou hudebního skladatele Augustina Schránila

 

zřícenina mohutné sýpky v severozápadní části obce (nemovitá kulturní památka?)

chátrající cukrovar z roku 1880 (provoz ukončen 1982); 73 m vysoký komín je jedním z nejvyšších oktagonálních komínů v ČR

 

ze hřbitova – centrální kříž a jeden z figurálních pomníků

kostel sv. Šimona a Judy (nemovitá kulturní památka)

Drobnější jednolodní kostelík, toho času se zřícenou západní částí, stojící volně uprostřed návsi. Původně románský, ze tří fází, z nichž ta poslední (stavba věže) proběhla roku 1262, jak dosvědčovala kamenná nápisová deska. Upraven a rozšířen kolem 1800 barokně. V červenci 2008 se celá západní část s románskou věží – nejcennější část stavby – zřítila; v současné době její probíhá obnova (de facto vytvoření hmotové kopie původní stavby).

U kostela socha sv. Václava na vysokém sloupu z roku 1849.

kostel těsně před zřícením západní části s věží (foto z infotabule)

 

současná podoba kostela s postupně znovu dostavovanou západní částí (duben 2012)

barokní presbytář kostela

stopy zazděných románských oken (ze dvou různých fází)  na jižní straně lodi

sloup se sochou sv. Václava u kostela (nemovitá kulturní památka)

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Patrový barokní objekt v jihozápadním rohu návsi, k němuž přiléhá dvůr s barokní branou (č.p. 2). Panský dům při hospodářském dvoře postaven (údajně na místě renesanční tvrze) asi roku 1668 Zikmundem Františkem ze Saurau. Roku 1767 za Jana Clary-Aldringena přestavěn v tzv. italském slohu s rovnou střechou, po požáru 1821 obnovený do dnešní podoby, které však v podstatě stále uchovává původní stavbu ze 17. stol.

zámek

 

zámecký dvůr s barokní branou

kaple sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka)

Drobná kaplička v parku severozápadně od návsi. Původní kaple zde postavena v 1. pol. 18. stol., současná stavba však pochází až z roku 1892. Kompletní rekonstrukci kaple provádí ve spolupráci s obcí Lenešický okrašlovací spolek. Původní kamenná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z 30. let 18. stol., pocházející zřejmě z vyhlášené dílny Jana Adama Dietze z Jezeří nebo Františka Rotta z Loun, v době naší návštěvy chyběla (pravděpodobně probíhala její restaurace).

 

kaple sv. Jana Nepomuckého v parčíku

Zajímavosti:

Ø        V prostoru Lenešic doloženo osídlení již v době cca 5000 let př. n. l.

Ø        V Lenešicích se narodil muzikolog Jan Miroslav Květ (1887-1961), jeden ze zakladatelů Dvořákova muzea v Praze.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-          Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.ou-lenesice.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenešice

-           Lenešický okrašlovací spolek - http://www.lenos.cz

-           hrady.cz, zámek – http://www.hrady.cz/?OID=9997

-           hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/?OID=6461

-           fabriky.cz, cukrovar - http://www.fabriky.cz/2008_cukrovar_lenesice/index.htm

-           fabriky.cz, komín cukrovaru - http://www.fabriky.cz/kominy/k_cukrovar_lenesice/index.htm

-           industriální chrámy - http://www.chramy.cz/index.php?p_page=3&p_uzel=1911 

Okolí: Lenešický Chlum / Jimlín / Lipenec

České středohoří / rejstříky

duben 2012