HACKKUPPE

Sasko - Landkreis Sächsisch Schweiz-Osterzgebirge, obec Sebnitz

Čedičový vrch (426 m n. m.) na jižním okraji Hinterhermsdorfu. Ve vrcholové části několik menších lomů. Z louky východně od vrcholu (kde oficiální piknikové místo s ohništěm) pěkný výhled na Hinterhermsdorf, Weifberg, Tanečnici… Poblíž na okraji národního parku restaurace Buchenparkhalle a rozsáhlé parkoviště; jedno z východišť do Zadního Saského Švýcarska.

Hackkuppe od severu; v popředí hinterhermsdorfský kostel (duben 2007)

vyhlídka na Hinterhermsdorf, v pozadí Weifberg (duben 2009)

 

čedičové lomy při vrcholu kopce (duben 2009, duben 2011)

restaurace Buchenparkhalle (duben 2010)

skalní vyhlídka nad Hanschengrundem, západně od vrcholu (duben 2011)

rybníček v údolíčku západně od vrcholu (duben 2010)

Waldhusche

Lesní naučný areál, zřízený v roce 2002 správou Národního parku Saské Švýcarsko na ploše 66 ha na jižním a západním úbočí Hackkuppe (a v západněji položené pískovcové rokli Hanschengrund). Čtyři vzájemně se prolínající značené trasy (modrá Waldkundeweg – stezka znalostí o lese, žlutá Historischer Waldnutzungsweg – stezka historie využívání lesa, zelená Naturgenussweg – stezka lesních zážitků - a červená Waldabenteuerweg – dobrodružná stezka) seznamují návštěvníky, zejména děti, poutavým způsobem prostřednictvím nejen informačních tabulí, ale zejména řady interaktivních atrakcí a modelů (smyk na dřevo, milíř…), se životem i tradičním hospodařením v lesích. Na severním okraji areálu (severozápadním úbočí Hackkuppe) v bývalé hájovně zřízeno informační centrum národního parku. 

plánek areálu se zákresem tematických okruhů (ve větším rozlišení) – tečkovaně vyznačena bezbariérová trasa

jedna ze „vstupních bran″ do areálu (duben 2009)

  

informační tabule naučných stezek; v pravém horním rohu symbol dané trasy (duben 2010, duben 2011)

 

bludiště pod kořeny stromů na „dobrodružné stezce″ (duben 2010)

 

jiné zastavení „dobrodružné stezky″ - jakpak se cítí dřevokazný hmyz uvnitř kmene? (duben 2011, duben 2010)

  

a ještě jednou hmyz – jména, brouci a jejich chodbičky pod kůrou (duben 2010)

pavučina (duben 2011)

 

„nora″ (duben 2011)

stopy zvířat (duben 2011)

ukázka těžby a zpracování kůry (duben 2010)

 

ruční katr – pěkná fuška (duben 2011, duben 2010)

 

míry dřeva (duben 2010)

sáně na svážení dřeva (duben 2011)

 

skluz na dřevo alá Pyšná princezna (duben 2010)

milíř (duben 2010)

 

včelí úly (duben 2011)

akustická hříčka – zařízení zesiluje slova, šeptaná uvnitř (duben 2011)

 

„dendrologické bludiště″ - jdi směrem, kde souhlasí list a plod (duben 2011)

  

„malířská plátna″ aneb všímejte si detailů (duben 2011)

upozornění na místo, kde se těžily pískovcové kvádky (duben 2011)

 

zastavení v Hanschengrundu; pojednání o jeskyních v pískovcích (duben 2011)

BeizeHaus

Bývalá hájovna, dnes samoobslužné informační centrum národního parku na severozápadním úbočí Hackkuppe.

bývalá hájovna, dnes informační centrum (duben 2011)

 

historické fotografie hájovny (z expozice informačního centra)

  

interaktivní expozice o lese (duben 2011)

 

vyhlídka na skále nad hájovnou – hřeben nejblíže je Pohlshorn, vlevo vykukuje Kleiner Winterberg (duben 2011)

malá „ferrata″ na vyhlídkové skále (duben 2011)

Web:

http://www.hinterhermsdorf.de/waldhusche.html

http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/besucherinformation/ausflugsziele/waldhusche/

http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/besucherinformation/ausflugsziele/infostellen/infostelle-und-freigelaende-waldhusche/

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/HH_Waldhusche.asp

Ke stažení v jpg: plán areálu Waldhusche / jiný plán areálu Waldhusche

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

aktualizace duben 2011