HOCKSTEIN

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Hohnstein

Vysoká pískovcová skála, tyčící se více jak sto metrů nad pravou stranou údolí  říčky Polenz (291 m n. m.), se stopami skalního hrádku. Dnes přístup buď z přilehlé plošiny od západu po kamenném Ďáblově mostě (Teufelsbrücke) nebo z údolí soustavou kovových žebříků skrze skalní rozsedlinu zvanou Wolfsschlucht (Vlčí soutěska); rozsedlina byla určitě využívána jako přístupová cesta i v dobách hradu, jak dokazují dochované záseky starého schodiště, zda existoval přístup na hrad i z přilehlé plošiny (tedy zda měl dnešní Ďáblův most nějakého středověkého předchůdce) se názory rozcházejí. Na plošině asi 100 m před vlastním hrádkem je však dodnes v délce 25 m dochován výrazný val a příkop, nasvědčující spíše tomu, že i tento přístup byl využíván již ve středověku (mohlo jít ale také jen o opevnění místa kritického pro bezpečnost hrádku). Na vrcholové plošině do skály vytesané podvalí stavby (cca 6 x 7 m) s přístupovými schůdky. Ze skály výhled do údolí Polenz a na protější městečko a hrad Hohnstein.

Původ hradu není zcela jasný. Jisté je jediné, že v roce 1456 je uváděn v soupise majetku patřícímu k Hohnsteinu jako pustý. Většinou se uvádí, že vznikl počátkem 15. stol. jako jedna z pevnůstek chránící právě okolí Hohnsteinu, někdy se však jeho vznik klade již do 13. stol. a předpokládá se, že původně byl předsunutým strážním stanovištěm poměrně vzdáleného hradu Rathen a pod Hohnstein přešel až později. V každém případě v době své existence spadal pod České království.

Několik zastávek naučné stezky Lehrpfad Hohnstein. Součást národního parku Sächsische Schweiz.

plánek hradu, nazývaného někdy též Hockenstein (Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz)

 

turistická bouda Schutzhütte z roku 1974 na vrcholové plošině a její předchůdkyně z roku 1882 (hm-noroc.de)

 

podvalí věže hrádku

 

snad částečně uměle upravená skalní brána na horním konci rozsedliny Wolfsschlucht, kterou býval přístup na hrad

spodní vstup do rozsedliny Wolfsschlucht

    

přístup na hrádek rozsedlinou Wolfsschlucht

  

přístup od západu z náhorní plošiny

 

mostek přes rozsedlinu Wolfsschlucht

 

Ďáblův most přes cca 10 m širokou soutěsku – dnešní kamenný most  pochází z roku 1843 (roku 1870 údajně prodloužený o druhý oblouk), často uváděný letopočet 1821 se vztahuje k postavení jeho dřevěného předchůdce

 

nápis připomínající postavení mostu v roce 1821

val a příkop západně od hrádku

 

výhled z vyhlídky na vrcholu skály na Hohnstein

výhled z vyhlídky na vrcholu skály do údolí říčky Polenz

 

převis v jižním úbočí hradní skály, s informačním panelem naučné stezky

Web:

http://www.wanderpfade.de/?wp=687

http://www.hm-noroc.de/hohnstein/hockstein.html

http://www.egotrek.com/wanderkarten/saechsische-schweiz/hockstein.html

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Brand_Lehrpfad_Hohnstein.asp 

Literatura:

Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny České (Praha 2004)

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 2 (Dresden 2013)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014