SELLNITZ

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Bad Schandau

Samota na severovýchodním úpatí Liliensteinu (230 m n. m.). Ve středověku zde stála nevelká osada Seltensat. Prvně je zmiňována roku 1474, zanikla někdy v průběhu 16. stol. V pol. 18. stol. zde postaven ovčín, později přestavěn na hájovnu. Dnes je zde sídlo neziskové organizace Förderverein Kulturlandschaft Sächsische Schweiz e. V. (www.das-wollnetz.de), zabývající se chovem ovcí, zpracováním ovčí vlny a různými ekovýchovnými programy. Součást národního parku Sächsische Schweiz.

Nedaleko samoty byl na konci 2. sv. válce zřízen koncentrační tábor, v němž byli drženi američtí váleční zajatci. Po válce byly objekty využity jako utečenecký tábor pro Sudetské Němce, kteří museli opustit Čechy (117 mrtvých připomíná památník na lesním hřbitově).

Franzosenborn

Studánka na úpatí hory západně od samoty, poblíž prastaré Kostelní cesty z Waltersdorfu k přívozu do Königsteinu.  Jméno připomíná pobyt francouzských vojsk v tomto prostoru v pozdním létě roku 1813. Studánka je však zřejmě starší, bývá ztotožňována s pramenem Heher Born (odvozeno zřejmě od sojky - Eichelhäher) vyznačené již na Oederově mapě roku 1592. Soudí se, že byla zdrojem vody právě pro zaniklou osadu. Na starých mapách jsou však studánky v tomto prostoru značeny v odlišné poloze - jednak severně od samoty, jednak na severním úpatí Liliensteinu; je tedy otázka, zda se tyto údaje vztahují skutečně k tomuto prameni. Do současné podoby byla studánka upravena roku 1983, vesměs je však bez vody.

Poblíž studánky by se měl nalézat kámen s uměle vytvořenou prohlubní, tzv. koňský žlab (Pferdetränke), sloužící zde Francouzům k napájení koní.

studánka

mapa tzv. 3. rakouského vojenského mapování z 2. pol. 19. stol. s vyznačením dvou studánek; poloha současné studánky vyznačena modrou tečkou (oldmaps.geolab.cz; upraveno)

Waldfriedhof am Sellnitzgrund

Památník v lese severně od osady, při Kostelní cestě. Připomíná 117 lidí, vysídlených po 2. světové válce z Čech, kteří v místním uprchlickém táboře v letech 1945-47 zemřeli a zde jsou pochováni v hromadném hrobu.

 

lesní hřbitov s pomníkem zemřelým

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Sellnitz_(Bad_Schandau)

http://www.hm-noroc.de/lilienstein/am_fusse_des_liliensteins/sellnitz.html

http://www.hm-noroc.de/lilienstein/am_fusse_des_liliensteins/kirchweg.html

http://www.wanderpfade.de/?kat=0&wp=764  

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014