HEL / HELA

vojvodství Pomořské, okres Puck

Městečko na západním pobřeží nejjižnější části Helského poloostrova (který byl ještě před nějakými 300 lety ostrovem), v Pucké zátoce. Původně rybářské městečko, dnes převážně rekreační středisko. První písemná zmínka roku 1198, kdy byl centrem obchodu s herinky, předpokládá se však, že osídlení zde mnohem starší. Ve 13 století udělena Helu, který byl vážným obchodním konkurentem protějšímu Gdaňsku,  městská práva. Tehdejší („Starý“) Hel – město se dvěma náměstími,  kostelem Panny Marie, radnicí a špitálem – však stál cca 1,5 km východně od dnešního, někdy v 16, stol. (?) ho pohltilo moře (pro řadu nejasností spojených s jeho zánikem nazýván někdy „polskou Atlantidou“). Současný (Nowy) Hel založen řádem Německých rytířů poč. 15. stol. Od konce 18. stol. součást Pruska, po 1. sv. válce se stává součástí koridoru, umožňujícího Polsku přístup k moři. Roku 1936 byl Hel a jeho okolí prohlášen strategickou oblastí s částečně omezeným přístupem a začaly se zde budovat vojenské objekty. V opevňování Helu pokračovali po okupaci i Němci, ve 2. pol. 20. stol. zde vznikla mimo jiné raketová základna. I přes řadu vojenských objektů v okolí se však ve 2. pol. 20. stol. rozvíjel zejména jako přímořské letovisko. Roku 1973 získal znovu městská práva. Od 70. do 90. let vojenské objekty postupně opouštěny, na severním okraji Helu však rozsáhlý vojenský prostor odnes.

 

Při hlavní ulici dochováno několik původních kašubských hrázděných rybářských domků z konce 18. a první pol. 19. stol. – dnes vesměs využitých jako obchody a restaurace.

 

Přístavu dominuje moderní stavba z roku 2006, sloužící jako turistické zázemí s informačním centrem. Založen jako rybářský roku 1882, dnes využíván jak rybářskými loděmi, tak i loděmi turistickými a jachtami.

  

Severně od něj zcela samostatný vojenský přístav (založen 1931 – údajně možná prohlídka s průvodcem).

U přístavu starý kostel sv. Petra a Pavla. Byl založen 1417 jako centrum Nového Helu. Od 16. stol. sloužila věž jako maják. 1861 se přední část kostela s věží zřítila do moře. Následně kostel rekonstruován do dnešní podoby, nová věž (sloužící opět jako maják) byla zbořena během bojů o Hel roku 1939. Kostel utrpěl i v roce 1945. Dnes v něm rybářské muzeum (Muzeum Rybołówstwa Morskiego). Pěkná expozice vývoje rybářství, rybářských lodí i historie Helu (model starého rybářského městečka). Současná dřevěná věž slouží jako vyhlídka. Expozice (lodě, kotvy…) i v prostoru kolem kostela.

     

Severně od starého kostela Fokárium – stanice pro výzkum a ochranu baltické fauny (součást gdaňské univerzity). V komplexu venkovních bazénů zde žije několik tuleňů (foki), v přilehlé budově malá pěkná expozice o ochraně tuleňů a sviňuch. Součástí též malé bazénky pro mláďata či nemocné jedince.

       

V severní (ne tolik turistické) části města nový kostel Božího Těla (Bożego Ciała) z 30. let 20. stol.

Nedaleko něj park s pomníkem Jana Myšlisze, na křižovatce monumentální památník obráncům Helu a v dalším parku severně od něj pomník spisovatele a dramatika Stefana Žeromského. Ještě severněji železniční nádraží – konečná stanice železniční trati z Redy z 20. let 20. stol. (koleje vedoucí dříve dále do přístavu a snad i do vojenských objektů jižně od města dnes již nepoužívané).

  

Na severovýchodním okraji města Skanzen námořní obrany (Skansen broni morskiej).

Web:

http://www.gohel.pl

http://hel.wkraj.pl

http://www.museo.pl/content/blogsection/46/143/

http://hela.com.pl

http://www.fokarium.com  

http://www.cmm.pl/muzeumr.php?main=info&mid=35&lang=pl_

http://militariahel.private.pl

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hel_(město) (česky)

http://www.castlesofpoland.com/prusy/hel.htm 

http://accommo.pl/obiekty,hel.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejon_Umocniony_Hel

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Hel_(miasto).html

http://www.dkpk.ziemiawejherowska.eu/index.php/miasto_hel 

Ke stažení v jpg: plán města

Okolí:

Nadmorski Park Krajobrazowy. Řada zajímavých meziválečných, válečných i poválečných vojenských objektů (Cypel Helski, Bocianie Gniazdo, Góra Szwedóv, Muzeum obrony Wybreža – pevnost „Scheswig-Holstein“, Bór… a i dále kolem Jastarnie). Na Cypelu maják, starý maják na Szwedske Gore. Pravidelné lodní spojení přes Gdaňský záliv s Gdaňskem a Gdyní.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červenec 2009