Câlnic / Kelling / Kelnek

Judet Alba

Ves v jihozápadní části Transylvánské kotliny (344 m n.m.).  Osada pochází z přelomu 12. a 13. stol., byť archeologicky je doloženo středověké osídlení již od 11. stol. Částečně dochovaná ulicová zástavbou zděných statků, typická pro saské vsi v Transylvánii. Výrazná budova radnice. Na jižním okraji vsi pravoslavný kostel.

Nejznámějším objektem ve vsi je jednoznačně tvrz. Tvoří ji dva více méně oválné pásy hradeb (které nejsou zcela souběžné), obklopující obdélný věžový palác (donjon) a kapli. K vnitřní hradbě je přistavěno několik objektů, částečně dochovaných (v jednom z nich pokladna a prodejna suvenýrů), částečně pobořených. Na severu vstupní brána, na jižní straně do vnitřní hradby vsazena obranná hranolová Masná věž (Fleischerturm, Turnul carnii – v dobách, kdy tvrz sloužila potřebám obce, se v této věži uchovávalo maso), na jihozápadní straně ve vnějším pásmu hradby podkovovitá bašta. Tvrz byla založena ve 13. stol. šlechtickým rodem Kellingů (v tom, zda rod dal jméno tvrzi a nebo naopak převzal jméno po vsi, v níž si tvrz postavil, se prameny rozcházejí). Jako sídlo šlechty sloužila do roku 1430, kdy se vlastníkem stala obec. Tvrz byla postupně (zejména v první pol. 16. stol.) přestavována a přizpůsobována potřebám útočiště obyvatel v dobách válečných vpádů (vnější opevnění, přístavba objektů podél vnitřní hradby, sloužící zejména k uložení zásob v době obležení, zbudování dnešní kaple a dle některých pramenů i Masné věže). V letech 1962-64 proběhla komplexní rekonstrukce areálu, při ní mimo jiné odstraněny novější vestavby z 18. a 19. stol.. 1993 zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako součást souboru Transylvánských opevněných kostelů (byť nejde o typický opevněný kostel – pravděpodobně jako příklad druhotného využití starší fortifikace). V současné době areál tvrze slouží jako Mezinárodní kulturní centrum a je turisticky zpřístupněn (vstupné 5 lei, volná prohlídka - správce bydlí v sousedním domě).

      

Donjon, zvaný Sierfriedova věž (Turnul Siegfried) byl postaven kolem roku 1272. Má půdorys 9 x 12 m., až metr silné stěny, původně byl vysoký 14 metrů, v 16. stol. zvýšen na 20 metrů. Jedinou autenticky dochovanou místností je klenuté přízemí, ve vyšších patrech věže vnitřní konstrukce zničeny a nahrazeny novodobou vestavbou. Ve věži malá národopisná expozice. V přízemní místnosti několik ohromných sudů na víno o obsahu 5000 – 6000 litrů.

 

Kaple je navenek prostá obdélná stavba, pravděpodobně ze 16. stol. V interiéru mimo jiné dřevěná kruchta se zajímavými malbami rostlinných motivů z roku 1733. Uvádějí se zde též zbytky fresek z počátku 16. stol. Pod presbytářem kaple byly archeologicky objeveny základy obdélné stavby, o níž někteří badatelé tvrdí, že byla druhým donjonem (možná nikdy nedostavěným), jiní, že jde o pozůstatky starší kaple.

    

Vstupní brána na severní straně areálu prochází oběma pásy hradeb. Nad starší částí v linii vnitřního pásu stojí 24 metrů vysoká věž (nejvyšší objekt celé tvrze), sloužící kromě zjevně obraných účelů i jako zvonice (několik krásných zvonů s německými nápisy – nejstarší z roku 1781) a dnes též jako rozhledna s výhledem na celý areál tvrze i ves.

    

Na hřbitově na návrší nedaleko tvrze evangelický kostelík ze 16. stol. (v dnešní podobě novogotický z 19. stol.), o němž se předpokládá, že stojí na místě původní svatyně ze 13. stol.

Web:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Câlnic,_Alba

http://www.patzinakia.ro/wallachiamediaevalis/calnic-index.htm (http://www.patzinakia.ro/MONUMENTA/CALNIC/index.html)

http://mars.elte.hu/varak/kelnek/kelnek.htm (maďarsky)

http://www.geocities.com/athens/delphi/5647/calnic.html

http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/indexC11.htm

http://www.zf.ro/articol_136297/de_la_biserica_din_deal_la_turnul_slaninii__cetatea_calnic.html

http://www.kelling-siebenbuergen.de

http://www.biserici-fortificate.com/locations/calnic___kelling/91/

http://www.turismalba.ro/index.php?el=localitate-18&er=harta

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/kelling/index.html (německy)

http://www.hoinari.ro/obiective-turistice.php?l=Calnic&j=Alba

http://whc.unesco.org/en/list/596 (anglicky)

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/calnic-info.htm (německy)

Ke stažení v jpg: plán tvrze

Okolí:

Další obce s opevněnými kostely - Petresti, Sebes (jedno z center sedmihradských Sasů), Garbova. Jihovýchodně ves Reciu.

Zbývající opevněné kostely na seznamu světového dědictví UNESCO (ve střední Transylvánii): Biertan, Darjiu, Prejmer, Saschitz,Valea Villor a Viscri.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008