Reciu / Rätsch / Szebenrecse

Judet Alba

Ves v podhůří Cinderelu. Typická saská aglomerace s ulicovou zástavbou zděných, často zajímavě zdobených statků s branami. Založena byla na přelomu 12. a 13. stol. (první písemná zmínka 1309).

  

Nad vsí dva prosté velmi si podobné kostely – ten severnější (evangelický) údajně románského založení, dle jiných pramenů z konce 15. stol.

Web:

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/raetsch/index.html (německy)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Reciu,_Alba

Okolí:

Řada vsí s opevněnými saskými kostely: Garbova, Calnic

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008