Gârbova / Urwegen / Szászorbó

Judet Alba

Též Gârbova Săsească, Gîrbova. Městečko v podhůří Cinderelu (360 m n.m.). Typická saská aglomerace s ulicovou zástavbou zděných, často zajímavě zdobených statků s branami. Sasy osídlena počátkem 13. stol. První písemná zmínka z roku 1291 ji uvádí pod slovanským  (!) jménem Wrbow, následně se pak v písemných pramenech objevuje jako Orbo, Orbow, Wrbegen, Urbogen... Všechny tři dnešní podoby jména se ustálili až během 18. a 19. stol. V okolí vinice.

   

V centru města opevněná zvonice – hranolová věž uvnitř hradby téměř čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy s mohutnou vstupní bránou na severní straně, zvanou Turnul Slăninilor (Speckturm, Špeková věž; sloužila – a snad dodnes slouží – místním obyvatelům k uchovávání slaniny, která je zde díky vhodnému proudění vzduchu dlouhodobě konzervována). Původně šlo o věžovou tvrz (Cetatea Greavilor) saského šlechtice z 13. stol. (jedna z nejstarších v Transylvánii). V 15. stol. přešla tvrz do vlastnictví obce a donjon byl přestavěn na zvonici. Současná podoba pochází z roku 1879.

  

Poblíž evangelický kostel, původně gotický kolem roku 1500 (zachován mimo jiné polygonální presbytář se žebrovou klenbou), v dnešní podobě barokní (pol. 18. stol.) – nenápadná stavba bez věže, obklopená selskými statky. 

Na návrší východně od vsi zříceniny dalšího kostela (Bergkirche), postaveného kolem roku 1280 jako třílodní románská bazilika s půlkruhovou apsidou a věží v ose západního průčelí. Do dnešní podoby přestavěný v 15. stol. V té době byl pravděpodobně též opevněn. Z kamenné stavby dnes stojí pouze věž a obvodové zdi střední lodi. Rozlehlý oválný prostor vymezený zdí, která je pravděpodobně pozůstatkem  opevnění, slouží dnes jako hřbitov. Od něj pěkný výhled na město.

  

V jižní části Garbovy ještě třetí kostel – pravoslavný.

Web:

http://www.primaria-garbova.ro

http://www.urweger.de (německy)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gârbova,_Alba

http://mars.elte.hu/varak/szaszorbote/szote.htm,

http://mars.elte.hu/varak/szaszorbovar1/szaszorbo.htm (maďarsky)

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/garbova-info.htm, http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/garbova-urwegen-kirche-info.htm (německy)

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/urwegen/index.html (německy)

http://www.turismalba.ro/index.php?el=localitate-30&er=harta

Ke stažení v jpg: plánek opevněné zvonice - tvrze

Okolí:

Jižně od vsi zříceniny hradu (http://mars.elte.hu/varak/szaszorbovar2/szaszorbo.htm). Další opevněná kostely v okolí: Dobarca, Miercurea Sibiului, Calnic.  Západně malebná ves Reciu.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008