Dobârca / Dobring / Doborka

Judet Sibiu

Ves v protáhlém údolí na úpatí pohoří Cinderel. Typická saská aglomerace s ulicovou zástavbou zděných, často zajímavě zdobených statků s branami. V centru vsi malý kostelík či spíše hranolová zvonice.

 

Na návrší západně od vsi opevněný evangelický kostel - navenek kompaktní obdélná stavba, jejíž střední a  východní část tvoří vlastní kostel, západní pak čtvercová zvonice pevnostního charakteru. Obehnán byl hradbou se třemi hranolovými věžemi a vstupní bránou– toto opevnění je s výjimkou vstupní brány ve zříceninách, jižní věž je takřka zaniklá (její pozůstatek připomíná opěrné pilíře). Celý areál je neudržovaný a poněkud zpustlý. Kostel pochází ze 13. století. V té době to byla menší trojlodní románská bazilika s věží v západním průčelí, obehnaná elipsovitou hradbou s menším vstupním objektem (zachována na severní, východní a jižní straně. Na přelomu 15. a 16. stol. byl kostel přestavěn do současné podoby (západní část – zvonice – vznikla obestavěním původní románské věže), opevnění bylo doplněno minimálně o dvě hranolové věže a dnešní vstupní bránu s předbraním. Roku 1599 (?) pak byl celý areál o něco zvětšen přestavbou opevnění na západní straně do současné podoby. S areálem kostela sousedí hřbitov s ozdobnou vstupní bránou.

    

Nedaleko evangelického kostela nový pravoslavný kostel.

Web:

http://mars.elte.hu/varak/doborkate/doborka.htm (maďarsky)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dobârca,_Sibiu

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/dobarca-info.htm (německy)

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/dobring/index.html (německy)

http://www.dobringer-seiten.de (německy)

Ke stažení v jpg: plánek opevněného kostela

Okolí:

Další vsi s opevněnými kostely – Miercurea Sibiului, Garbova. Východiště do pohoří Cinderel (Poiana Sibiului)

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008