Miercurea Sibiului / Reussmarkt / Szerdahely

Judet Sibiu

Město v jihozápadní části Transylvánské kotliny (345 m n.m.), při železniční trati ze Sebesu do Sibiu a dálkové silnici DN1. Typická saská aglomerace s ulicovou zástavbou zděných, často zajímavě zdobených statků s branami. Založena kolem roku 1200 Sasy. V ranném středověku byla jedním ze sedmi správních center (stolic) saského osídlení v Transylvánii (odtud „Sedmihradsko“). Pro její exponovanou polohu byla však mnohokrát různými armádami vypleněn. Více méně uzavřená saská komunita zde žila až do 2. světové války. Městem od roku 2004. Tři kostely – evangelický, římskokatolický a pravoslavný (dva na návsi ve východní části vsi, třetí v západní části vsi). V okolí četné archeologické nálezy (neolit…).

Evangelický kostel, založený kolem roku 1260, goticky a barokně přestavován, stojí na severní straně návsi. Drobná chrámová stavba je obklopena mohutnou oválnou hradbou se vstupním objektem. Zevnitř jsou v části hradby ve dvou patrech nad sebou zděné komory na zásoby pro případ obležení. Téměř po celém obvodu zevnitř k hradbě přistavěn přístřešek, nesený dřevěnou arkádou. Vlastní kostel s barokní vstupní předsíní a drobnou bedněnou vížkou s hodinami nad průčelím je zvenčí poměrně nevýrazný. Trojlodní interiér více méně barokní (18. stol.), nad portálem z presbytáře do sakristie kamenná erbovní deska. Na východní straně k areálu kostela přiléhá hospodářský dvůr.

         

Web:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Miercurea_Sibiului

http://mars.elte.hu/varak/szerdahelyte/szerdahely.htm (maďarsky)

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/reussmarkt/index.html (německy)

http://www.cjsibiu.ro/ro/miercurea.htm

http://www.reussmarkt.de (německy)

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/mircurea_sibiului-info.htm (německy)

http://www.hoinari.ro/obiective-turistice.php?l=Miercurea%20Sibiului&j=Sibiu

http://arheologie.ulbsibiu.ro/santiere/miercurea%20sibiului.htm

Okolí:

Další vsi s opevněnými kostely – Dobarca, Garbova, Boz.

Další středověká správní centra Sedmihradska: Orastie, Sebes,  Nocrich, Cincu, Sighisoara, Rupea + „hlavní stolice″ Sibiu.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008