SNINSKÝ KAMEŇ

kraj Prešovský, okres Snina

Skalnatý zalesněný vrchol sopečného původu v centrální části Vihorlatu (1006 m.n.m.), zřejmě nejznámější (pravděpodobně i nejhezčí) vrchol celého pohoří. Nejnižší z Vihorlatských „tisícovek”. Na starých mapách označován též jako Sinai (dle biblické hory, kterou místním obyvatelům údajně připomínal). Na vrcholu až 20 m vysoké a místy pouhých 5 m široké skalní bradlo západovýchodního směru (pozůstatek andezitového lávového proudu, tvrdšího než okolní tufy), rozdělené na dvě samostatné části („Malý” a „VeľkýSninský kameň). Obě části, přístupné pomocí kovových schůdků, poskytují krásný rozhled po širokém okolí. Významná botanická lokalita - vzhledem k tomu, že jde o jedno z mála přirozeně bezlesých stanovišť na Vihorlatu, se zde stýká karpatská a panonská flóra. Nejvzácnějšími druhy jsou endemická kostřava vihorlatská a rozchodník roční. Vrchol hory vyhlášen přírodní památkou (5,59 ha).

  

Východnější Malý Sninský kameň je vyšší, avšak menší částí bradla. Poskytuje skvělý, takřka kruhový rozhled na celý Vihorlat včetně jeho nejvyššího stejnojmenného vrcholu a Morského oka hluboko v kotlině pod vrcholem, Bukovské vrchy, Ondavská vrchovina, v údolí Cirochy na severu Sninu, Stakčín... na obzoru hory v Polsku a na Ukrajině.

          

Západnější Velký Sninský kameň (997 m.n.m.) je na svém nejzápadnějším konci ukončen kovovým křížem. Vystupuje výrazněji nad koruny stromů, takže vytváří dominantu dálkových pohledů na Sninský kameň. Vinou hustšího porostu na vrcholové plošině a její větší rozlehlosti však nutno výhled „skládat“ z několika dílčích částí.

         

Na severním úbočí údajně studánka (odbočka turistické značky, v terénu neověřováno).

Vrchol přístupný po turistických značkách. Naučná stezka.

Web:

http://chu.enviroportal.sk/vysledok.php?prem=679

http://kamvyrazit.szm.sk/snina/prirodnekrasy/sninsky_kamen_remetske_hamre/

http://www.skrz.sk/sninsky-kamen----a14-14189-sk.htm

Okolí:

Jihozápadně vrchol Motrogon, východně druhý nejvyšší vrch pohoří Nežabec (1023 m.n.m. - údajně s výhledem). Jižně v kotlině Morské oko. Severně v údolí vsi Zemplínska Hamre a Snina.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006