BIELA SKALA

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Též Biely, Na bielom. Vápencový vrch bradlového typu (750 m n. m.) nad levým břehem Oravy nedaleko Podbielu (kterámu dal údajně jméno). Na jihozápadní straně do údolí Oravy spadají skály, jinak převážně zalesněný, na náhorní plošině severozápadně pod vrcholem louka. Od roku 1974 přírodní rezervace Bielska skala (15 ha), chránící významný krajinný prvek s vápnomilnou a skalní vegetací. Na vrcholu bývalo halštatské hradiště lužické kultury - spolu s nedalekou Ostražicou nad Nižnou šlo o nejsevernější hradiště této kultury na Slovensku s důležitou strážní funkcí při komunikaci údolím Oravy (údajně zde na krátký čas fortifikace i v 15. stol, v žádných oficiálních přehledech slovenských hradů však není uváděna, možná tedy nešlo o hrad, ale o nějaké polní opevnění).

Naučná stezka z Podbielu vede po náhorní plošině, vlastní vrchol obchází. Výhledy velmi omezené.

Biela skala od západu

Biela skala od severovýchodu, s dobře patrnou náhorní plošinou vpravo od vrcholu

Biela skala od severozápadu, vlevo „Vrch zvrchovanosti″

vrchol kopce při pohledu z náhorní plošiny (v popředí)

 

pralesovité porosty pod vrcholem

omezený výhled k jihozápadu, do údolí Oravy se vsí Krivá a vrchem Holice

zastavení naučné stezky

Vrch zvrchovanosti

Severní výběžek Biele skaly s dvojitým křížem - od něj pěkný výhled na Podbiel, údolí Oravy i okolní vrchy. Zastávka naučné stezky.

kříž, v pozadí Podbiel a Červena skala

Web:

http://www.podbiel.sk

http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=104

http://hiking.sk/hk/ga/2170/sluzby-galeria-podbiel_biela_skala_ad1987.html  

Ke stažení v jpg: plánek naučné stezky

Okolí:

Podbiel, Studena dolina.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010