STUDENÁ DOLINA

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Údolí Studeného potoka mezi Zubercem (respektive Habovkou) a Podbielem. Rozděluje na dvě části Skorušinské vrchy, uvnitř údolí leží ves Oravsky Biely Potok.

Dolinou vedla úzkokolejná železnice, sloužící ke svážení dřeva ze Západních Tater. Začínala u hájovny Brestová, končila u pily v Podbielu. Do provozu byla uvedena v roce 1934, ještě téhož roku však byla povodní zničena.

Studený potok součást tzv. Ramsarské lokality (mezinárodně významného mokřadu) „Rieka Orava a jej prítoky″

Studená dolina při pohledu od Biele skaly – v pozadí Roháče

dolní částí k Františkově huti vede z Podbielu naučná stezka (plán naučné stezky)

Františkova huta (Františkova huť)

Pozůstatky bývalých železáren, místně zvané Hámor, uprostřed pastvin v dolní části doliny nad Podbielem (katastrálně patřící již pod Nižnou). Do provozu uvedena roku 1836 Oravským komposesorátem. Surovina do hutě dovážena z Juráňové doliny, Habovky, Malatiné a Zuberce. Výrobky však nedosahovaly potřebné kvality, byly příliš křehké a lámaly se, a tak huť 1863 zanikla. (Existuje i názor, že huť nebyla nikdy dostavěna – údajně se zde nenašly zbytky po tavbě železa -, v provozu byl pouze zkujňující hamr.)

Dochovány zříceniny klasicistního objektu hutnické haly s vysokou pecí, zkujňovací hutě a vodní náhon. Zachovány byly jen díky péči a aktivitě místních nadšenců.

průčelí haly

  

interiér haly

   

vlastní vysoká pec

 

přilehlé zříceniny, snad zkujňovací huť

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Františkova_huta

http://www.nizna.sk/index.php?str=huta

http://www.podbiel.sk

http://www.tatry.cz/cs/frantiskova-huta (česky)

http://www.skonline.sk/pamatihodnost.php?id=381 

Ke stažení v jpg: plánek naučné stezky

Okolí:

Podbiel, Biela skala, Zuberec.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010