PODBIEL

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Ves (550 m n. m.) při soutoku Oravy se Studeným potokem, známá zejména jedním z největších dochovaných souborů srubových domů ve střední Evropě (památková rezervace lidové architektury). Pozoruhodná je zejména kompaktně dochovaná roubená zástavba v části zvané Bobrova raľa na jihovýchodní straně návsi, ale řada pěkných domů je dochována i v jiných částech vsi. Většina těchto domů pochází z 19. a poč. 20. stol.

Původně roztroušené osídlení na úbočí Biele skaly (salaše, koliby, obydlí lovců, dřevorubců a rybářů). Ves prvně připomínána v pol. 16. stol. Patřila k poměrně velkým vsím (v 1. pol. 17. stol. 230 obyvatel), v 18. stol. zde výrazný rozvoj průmyslu (mlýn, pivovar, papírna, dvě valchy, pily, později lihovar a nad vsí – již na sousedním katastru Nižné - železná huť, viz Studená dolina), který však dnes není nijak patrný. Jméno vsi odvozeno od polohy pod Bílou skálou.

znak obce vychází z pečeti, kterou obec používala do 1. sv. války – předpokládá se, že tento znak dostali místní obyvatelé za vojenské zásluhy; lev je pravděpodobně odvozen od rodového erbu Turzů, majitelů oravského panství

pohled na ves od severozápadu – vpravo Biela skala, v pozadí Roháče

 

centrum vsi

 

barokní kostel Navštívení Panny Marie – původně kaple z let 1780-81, rozšířená 1911, za kostel prohlášená roku 1929, kdy vznikla samostatná podbielská farnost

 

dřevěné plastiky před kostelem

    

dřevěnice na jižní straně návsi (Bobrova raľa)

 

vahadlová studna

 

dřevěnice na severní straně návsi

 

bývalá církevní škola, ve které dnes malé národopisné muzeum (vstup volný).

 

socha Panny Marie v centru obce

dřevěnice při cestě k nádraží

 

dřevěnice v jižní části vsi, při silnici do Zuberce

plastika sv. Jana Nepomuckého a další pěkná dřevěnice na východním konci vsi

naučná stezka z roku 2005 (velmi špatně značená) vede v jedné větvi na Červenou skalu, v druhé přes Bielou skalu k Františkově huti ve Studené dolině (plán v lepším rozlišení)

hřbitov

Leží o samotě jižně od obce na úbočí „Vrchu zvrchovanosti″ s řadou pěkných kamenných náhrobků.

     

Web:

http://www.podbiel.sk

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podbiel

http://www.orawa.sk/podbiel

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=4922

http://stromy.enviroportal.sk/strom/lipa-pri-byv-pivovare

http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=104

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=mpem  

Ke stažení v jpg: plánek naučné stezky

Okolí:

Studená dolina, Biela skala, Červena skala, prehistorické hradisko Ostražice nad Nižnou.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010