MINČOL

Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín

Nejvyšší vrchol Oravské Magury (1394 m n.m.). Leží na pomezí CHKO Horná Orava a ochranného pásma národního parku Malá Fatra.

Na východním úbočí, sestupujícím do sedla pod Kubínskou hoľou, horské louky s řídkým porostem solitérních smrků (často jsou tyto louky ještě zahrnovány pod „Kubínskou hoľu″). Z nich místy pěkné výhledy na Oravské Beskydy, Babí horu i Chočské vrchy. Na jižních svazích lyžařský areál, nazývaný však taktéž Kubínská hoľa.

Přírodní rezervace smrkobukojedlových pralesovitých porostů na severozápadním úbočí (96 ha).

pohled na Minčol (se sjezdovkami) a navazující Kubínskou hoľu (vpravo) od jihovýchodu – z Tupé skaly

 

vrchol Minčolu s vysílačem od východu

výhled ze sjezdovky na jihovýchodním úbočí Minčolu na Trniny a Choč

Web:

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/357

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0185

http://www.slovenske.cz/cs/mincol.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Minčol_(rezervace)  

Okolí:

Hřeben Kubínské hoľe (Prislop - Dva pně - Čierny vrch - Kubínská hoľa - Minčol), Prislopec, Trniny.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010