BRESTOVÁ

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Poljana v údolí Studeného potoka na úpatí Západních Tater (860 m n. m.). V Západní části dnes skanzen a amfiteétr, v němž pořádány pravidelně Podroháčské národopisné slavnosti, východně od něj hájovna, k níž kdysi vedla z Podbielu podél Studeného potoka úzkokolejka sloužící ke svážení dřeva. Ve svazích nad amfiteátrem Brestovská jaskyňa (národní přírodní památka – cca 1.5 km dlouhá, nepřístupná). Součást Tatranského národního parku.

hájovna

Múzeum oravskej dediny

Skanzen při Studeném potoku se rozkládá na ploše cca 8 ha. Areál je rozdělený podle jednotlivých oravských regionů na samostatné části Dolnooravský rynek, Hornooravská (Zamagurská) ulice, Goralské lazy, Mlýnisko a dřevěný kostel sv. Alžběty. Součástí Dolnooravského rynku je i zemanská kúrie, hranolová zvonice, zajímavý je mandl poháněný žentourem. V Hornooravské ulici lze nalézt zděný plátenický dům či obydlí rychtáře (šoltýse). Rozptýlené osídlení Goralských lazů zahrnuje i salašnickou kolibu.

Skanzen byl založený v roce 1967, pro veřejnost otevřený 1975. Byl jedním z prvních skanzenů, kde se uplatnil princip rekonstrukce reálného urbanistického a sídelního prostředí jednotlivých regionů. Představuje situaci 19. století.

plán skanzenu

„Dolnooravský rynek″ od západu, v popředí domek chalupníka ze Bzin

zvonice z roku 1860 ze Záskalia; ve spodní zděné části býval obecní archív a požární zbrojnice

 

zemanská kurie Meškovců z roku 1752 z Vyšného Kubína

součástí kurie je autentická školní třída, do níž chodil i Pavol Országh Hvizedoslav

  

architektura Dolné Oravy - dům drobného rolníka z roku 1790 ze Zaškova, řemeslnický dům z Veličné a maštal

 

žentourový plátenický mandl z roku 1913 z Veličné

 

sýpky - první podklepená z roku 1827 ze Srňacie, druhá z roku 1780 ze Záhrabova

 

pec v jedné z dolnooravských chalup

 

mlýn se šindelkou z 19. stol. z Novotne

 

pohon mlýna

vantroky

 

„Zamagurská ulice″ s typickými roubenými neomítanými usedlostmi

 

šoltýský dům z roku 1839 z Vasiľova s dřevěným portálem

usedlost zámožného rolníka z roku 1923 z Hruštína s pro tuto ves typickým dvakrát lomeným štítem

 

šoltýská usedlost z Dolné Lehoty

interiér šoltýského domu z Dolné Lehoty

šoltýský dům z roku 1828 z Rabčic; rozlohou největší obytný dům v muzeu

  

interéry hornooravských rolnických usedlostí

 

dřevěné portály hornooravských usedlostí

 

plátenický dům Paliderovců z roku 1790 ze Štefanova

roubené komory ze Zuberce

kostel sv. Alžběty z 15. stol. ze Zábreže; věž přistavěna v 17. stol.

 

interiér kostela s bohatou výmalbou z 1. pol. 17. stol. (na druhém snímku strop lodi)

 

část skanzenu zvaná „Goralské lazy″

šoltýský dům z roku 1813 z Novoti

goralská rolnická jizba

lisovna lněného oleje z roku 1849 z Novoti

 

salašnická koliba ze Zuberce

kamenný kříž před vstupem do skanzenu

Web:

http://muzeum.zuberec.sk

http://sk.wikipedia.org/wiki/Brestová_(osada)

http://www.slovakia3d.sk/details.aspx?oid=61&viewtype=list

http://www.skonline.sk/skanzen.php?id=26

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=5522

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/224  

Ke stažení v jpg: plán skanzenu

Okolí: Osobitá / Teplý žľab / Zverovka / sedlo Pálenica / Ivanov / Zuberec

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010