TEPLÝ ŽĽAB

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Strmě zaříznutý žlab, začínající na západní straně Sedla pod Osobitou a po cca 2 km ústící na Počutině Poľaně do údolí Studeného potoka. Odděluje od sebe severnější masiv Osobité od jižnější Javoriny. Žlebem prochází zelená turistická značka od Zverovky do Sedla pod Osobitou. Východní část součástí národní přírodní rezervace Osobitá. Součást Tatranského národního parku.

  

různorodý terén Teplého žľabu

Počutina Poľana

Okolí: Osobitá / Zverovka / Brestová

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010