ZVEROVKA

Kraj Žilinský, okres Tvrdošín

Poľana (1037 m n. m.) se stejnojmennou horskou chatou pod stykem Roháčské a Látané doliny, v širším slova smyslu též okolí nížeji v údolí Studeného potoka položeného horského hotelu Primula a plesa Maras. Někdy je tato oblast považována za součást Roháčské doliny. Pod osadu Zverovka patří i rekreační objekty v dolní části Látané a Roháčské doliny. Hlavní turistické centrum oravské strany Roháčů, součást Tatranského národního parku.

První turistická útulna na okraji polany Zverovka – v ústí Látané doliny - vznikla již roku 1923 (dle jiných pramenů 1920) úpravou dřevařské koliby (shořela 1926).

hájovna (?) na Zverovce; v pozadí Roháče

studánka u hájovny

polní oltář pod chatou, kde se každoročně koná Svátek hor

nejstarší turistická útulna v roce 1924 (www.chatazverovka.sk)

chata Zverovka

Jedna z nejstarších chat v Roháčích a na Oravě. Původní chata postavena odborem KČST z Dolného Kubína roku 1928 a pojmenovaná po průkopníkovi turistiky v Roháčích J. Maťašákovi. Vypálena v prosinci 1944 během bojů partyzáni s německými. V letech 1946-1951 byla vybudována současná chata. Přístavba kuchyně a společenské místnosti pochází z počátku 60. let.

 

Maťašákova chata (www.chatazverovka.sk)

nová chata Zverovka bezprostředně po výstavbě (www.chatazverovka.sk)

 

chata Zverovka dnes

symbolický hřbitov obětem Roháčů

Ohrazený prostor ve svahu nad chatou Zverovka, uprostřed něhož stojí prostá výklenková kaplička s dřevořezbou. Na stěně jedné ze vstupních bran seznam všech lidí, kteří zahynuli v Západních Tatrách v letech 1911-2009 (rok, jméno, místo, důvod úmrtí). Vybudován v roce 2009 dle architektonického návrhu arch. Lucie Marušicové, odkazujícího k staré oravské architektuře. Vedle obětí by měl areál v budoucnu připomínat i ty, kteří život zasvětili záchraně životů, turistickému zpřístupňování či ochraně přírody v Roháčích.

 

areál symbolického hřbitova

 

kaplička s dřevořezbou

 

seznam obětí Západních Tater a první samostatný pomník - Laco Tótha z Nižné od Hieronýma Balka z roku 2010

naučná stezka

Okružní naučná stezka Zverovka, dlouhá 2,2 km, začíná a končí u stejnojmenné horské chaty. Vede podél Studeného potoka k plesu Maras a na Pučatinu poljanu a výše ve svahu se opět vrací zpět. Značena značnou naučné stezky, na 5 zastávkách skříňky s volnými naučnými texty (Jak vzniká les, O studeném potoku, Jak strom končí svůj život, Co zůstalo po činnosti ledovce, O horninách). Stezku vybudovaly Štátne lesy TANAPu v roce 2005.

plán naučné stezky (1 – jak vzniká les; 2 – o Studeném potoku; 3 – jak strom končí svůj život; 4 – co zůstalo po činnosti ledovců; 5 – o horninách)

zastavení naučné stezky u trouchnivějícího pařezu

Pleso Maras

Malé (0,31 ha, hloubka max. 1,2 m) ledovcové jezírko v údolí Studeného potka nedaleko jeho pravého břehu na západním úpatí Javoriny. Nejníže položené pleso Tater (1015 m n. m., jinde 983 m n. m.), zvané též Pleso pod Zverovkou. V okolí velké množství výrazných ledovcových morén.

 

pliesko

morény v okolí plesa

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zverovka

http://www.chatazverovka.sk

http://www.treking.cz/chaty/zverovka.htm

http://www.treking.cz/chaty/primula.htm

http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=207

http://www.lesytanap.sk/05-praca-s-verejnostou/naucne-chodniky.php#1

http://orava.sme.sk/c/5442642/mrtvym-na-pamiatku-zivym-na-vystrahu.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stawek_pod_Zwierówką (polsky)

http://www.tatry-orawskie.waw.pl/prakt/zwier.html (polsky)

http://panoramy.zbooy.pl/360/show.html?max=1&p=stawek-pod-zwierowka-hdr&lang=e&t=32  

Okolí: Teplý žľab / Látaná dolina / Roháčska dolina / sedlo Pálenica / Brestová

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

srpen 2010