HAVRÁNOK

Kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš

Pozůstatky hradiště z doby laténské (púchovská kultura) a středověkého hrádku na ostrohu nad pravým břehem Váhu, který je výběžkem hory Úložisko. Některé prvky areálu byly zakonzervovány či zrekonstruovány do „původní podoby″, čímž vznikl areál archeologického skanzenu. Národní kulturní památka.

Oficiální přístup je od přehrady Liptovská Mara, nad níž se nachází pokladna (areál však není nijak ohrazen a prochází jím turistická značka). Nad pokladnou se nachází keltský dvorec. Výše ve svahu jsou části odkryté kamenné hradby s rekonstruovanou bránou, bezprostředně za ní pak „druidký″ kultovní okrsek s odkrytou obětní jámou z 1. stol. př. n. l., v níž byly objeveny mimo jiného kostry sedmi lidí. Dále zde lze nalézt (dle mého nepříliš zdařilou) repliku druhé - mladší - brány, za níž se nachází polozemnice. Na nejvyšším místě návrší leží stopy středověkého hrádku s hodně pochybnou „náznakovou rekonstrukcí″ (působící velmi rušivě). Nedaleko na severním úbočí se nachází šachtovitá cisterna (prozkoumaná do hloubky 6,5 m). V rámci vstupného je možná též prohlídka nevelké archeologické expozice ve zděném objektu poblíž pokladny.

Z horní části areálu krásný výhled do údolí Váhu a na protější Nízké Tatry, od pokladny prozměnu na přehradu Liptovská Mara.

Osídlení ostrožny ve střední a pozdní době laténské (od 3. stol. př. n. l.) bývá většinou spojováno s keltským kmenem Kotínů. Přes různé peripetie zde přetrvalo bez přerušení až do 2. stol. n. l. Ve 12. – 15. stol. zde stál nevelký dřevěný hrádek, opevněný příkopem a palisádami - původně zeměpanský, později zřejmě jen strážní nad strategicky významným údolím Váhu. Rozsáhlý archeologický výzkum zde začal v 60. letech 20. stol. v souvislosti s výstavbou přehrady Liptovská Mara. Kromě hradiště zachytil i šest osad v jeho bezprostředním okolí. Havránok patří k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám na Slovensku. Skanzen zpřístupněn roku 1991.

    

dvorec, stojící mi o opevněný areál, představuje způsob bydlení ve zdejším kraji ve 3. - 1. stol. př. n. l - skládá se z dvouprostorového domu, studny, hrnčířské dílny a hospodářských stavení

od dvorce se otvírá pěkný výhled na přehradu Liptovská Mara

 

oboustraně lícované kamenné hradby z 2. - 1. stol. př. n. l.

 

rekonstrukce poloklešťové brány, jak asi vypadala ve 2. pol. 1. stol. př. n. l. (dost bych se ovšem divil, že by v této nadmořské výšce v té době stavěli ze smrkové tyčoviny) – dlažba snad původní

 

svatyně na východní terase hradiště s původní kamennou dlažbou představuje situaci v 2. - 1. stol. př. n. l.

   

druidské modly dle představy autorů rekonstrukce (zda vychází jejich podoba z nějakých autentických podkladů netuším)

archeologickým výzkumem odkrytá obětní jáma

 

(hodně) volná rekonstrukce brány halového typu s pozorovatelnou z prvních desetiletí 1. stol. n. l.

rekonstrukce polozemnice („nouzové obytné stavby″) z doby úpadku hradiště počátkem 1. stol.

 

areál středověkého hrádku

 

plánek a předpokládaná podoba hrádku v 15. stol. (jupiter.elte.hu)

 

věž v jihozápadním nároží areálu hradu s krásným výhledem do údolí Váhu (toho času však pro špatný technický stav nepřístupná)

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Havránok

http://www.zamky.sk/hradky/havranok-hradok-hradisko

http://jupiter.elte.hu/szentmaria/sztmaria.htm (Maďarsky)

http://cestovanie.aktuality.sk/potulky-slovenskom/pamiatky-a-muzea/zivot-keltov-na-liptove-predstavuje-havranok/

http://www.liptov.sk/muzea/kelt.htm

http://www.skonline.sk/pamatihodnost.php?id=502

http://www.liptovskemuzeum.sk/index/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=80  

Okolí:

Přehradní nádrže Liptovská Mara a Bešeňová, na úpatí vrchu ves Vlášky, severně ves Liptovská Anna se zříceninami románského kostela.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010