KVAČINSKA DOLINA

Kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš

Krasová dolina potoka Kvačianky (Hutianky), protínající celé pásmo Chočských vrchů mezi masivy Čierna hora - Hrádková a Ostrého vrchu v nejvýchodnější části pohoří. Začíná pod vsí Huty, ústí nad obcí Kvačany. V širším smyslu slova zahrnuje Kvačianská dolina i dolinu Borovianky a Ráztockou dolinu. Při soutoku Hutianky a Borovianky se nachází osada Oblazy, čítající v současné době dva zrekonstruované dřevěná mlýny. Pod Oblazy nejužší místo celé doliny, charakteru tiesňavy. Na rozdíl od sousední Prosiecké doliny celou Kvačianskou dolinou - byť ne po jejím dně - vede sice nezpevněná, avšak sjízdná cesta (kdysi zde jezdili dokonce linkové autobusy!). Dolinou vede naučná stezka. Národní přírodní rezervace (461,8 ha), chránící kromě významných geomorfologických fenoménů i zachovalé skalní a lesní biotopy. Součást evropsky významné lokality Prosečné

 

údolí Hutianky nad Oblazy

Oblazy

Osada při soutoku Hutianky a Borovianky čítala kdysi pět domů - čtyři mlýny a formanský hostinec. V tomto místě vznikla proto, že teprve až zde měly potoky dostatek vody pro pohon mlýnů. Proto nebylo možné postavit mlýny výše, blíže ke vsím. Dnes zachovány pouze dva spodní mlýny pod soutokem obou potoků. Oba vznikly v 1. pol. 19. stol. Horní (Gejdošovský) mlýn patřil ke vsi Malé Borové (tehdy Sviňarky), od roku 1920 ho měl v pronájmu navrátilec z ruské fronty Pavel Gejdoš. Jedno vodní kolo pohánělo vlastní mlýnské složení a později i malou šindelku a dynamo na výrobu elektrického proudu. Obývaný byl do roku 1977. Větší Dolní, též Brunčiakovský mlýn patřil vsi Velké Borové, od roku 1931 Františku Brunčiakovi. Původně dvě vodní kola zde poháněly jednak mlýn, jednak vodní pilu. 1935 byl modernizovaný, původní dvě kola byla nahrazena jedním větším, které pohánělo pomocí převodů jak mlýn, tak modernizovaný katr. I na tomto mlýnu byla zřízena také šindelárna a dynamo. Mlýn s pilou pracoval do roku 1955, obydlený byl do roku 1961. Počátkem 80. let se ujaly záchrany tehdy již značně chátrajících roubených objektů dobrovolníci ze Slovenského Zväzu ochráncov prírody a krajiny. Oba obnovené mlýny dnes slouží jako základna ochránců přírody, v Dolním mlýnu je možno prohlédnout si i interiér technické části (vstupné dobrovolné).

Zbývající dva mlýny patřily k Hutům a ležely v údolí asi půl km nad Horním mlýnem v místech zvaných Polana. Jeden z nich zanikl pravděpodobně ještě během 19. stol., druhý byl zničen povodní roku 1913. Formanská krčma stála na pravé straně cesty z Hut do Kvačan před mostem přes Hutianku  Byla vypálena roku 1944 – v době Slovenského národního povstání - fašisty, dnes ji připomíná zarostlý pahorek, na němž stojí sloupek s pamětní cedulí (v některých materiálech je krčma označována jako další bývalý mlýn – toto se jeví jako nesmysl mimo jiné vzhledem k její poloze vysoko nad řekou).

 

místo, kde stávala krčma

slap nad Horním mlýnem

mostek přes bývalý náhon nad Horním mlýnem

   

Horní mlýn

lávka k Dolnímu mlýnu

slap nad Dolním mlýnem

 

náhon na Dolní mlýn

 

Dolní mlýn

 

vodní kolo Dolního mlýna

  

katr na Dolním mlýně

Web:

http://www.oblazy.sk

http://www.treking.cz/treky/kvacianska-dolina.htm (česky)

http://hiking.sk/hk/ar/495/prosiecka_a_kvacianska_dolina.html

http://www.skonline.sk/dolina.php?id=109

http://www.skonline.sk/pamatihodnost.php?id=208

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/329 

Ke stažení v jpg: plánek naučné stezky Prosiecka a Kvačianska dolina

Okolí:

Doliny Ráztocka, Borovianka a Prosiecka, vsi Huty, Veľké Borové a Kvačany, vrch Prosečné, přehrada Liptovská Mara.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010