PROSIECKA DOLINA

Kraj Žilinský, okres Liptovský Mikuláš

4 km dlouhá krasová dolina ve východní části Chočských vrchů, mezi masivy Lomného a Prosečného. Protíná celý hřeben Chočských vrchů, začíná na jeho severní straně pod krasovou plošinou Svoraď, ústí na jižní straně nedaleko vesnice Prosiek (odtud její jméno). Nejsevernější částí, zvanou Sokol, sestup pomocí několika žebříků - nejstrmější úseky se nazývají Vyšný a Nižný Straz. Pod tímto úsekem v krátké pravostranné roklině asi 15 m vysoký vodopád Červené piesky (místo, kde se obě větve doliny potkávají, nazýváno Vidová – dříve zde býval turistický přístřešek, dnes zaniklý). Střední otevřenější část doliny, zvaná Polhora, po většinu roku bezvodá, na jejím konci silná vyvěračka, v níž vytéká na povrch vody Prosiečanky, které se propadly v závrtech na Svoradi i na jiných místech (předpokládá se i průchod vod ze sousední Kvačianské doliny - pravděpodobně rozsáhlý jeskynní systém dosud neobjeven). V nejspodnější části tiesňava Vráta, pod ní v levém svahu doliny další menší vyvěračka. Dolinou prochází naučná stezka. Národní přírodní rezervace (342 ha) – kromě významného geomorfologického fenoménu též cenná skalní a lesní společenstva, součást evropsky významné lokality Prosečné.

  

nejhořejší část soutěsky - kolejnice mezi skalami je pozůstatkem staré vozové cesty, zbudované na způsob mostu, která zanikla koncem 2. světové války

  

Vyšný Straz se dvěma žebříky a navazujícím řetězem

 

Nižný Straz se žebříkem

  

skalní útvary nad Vidovou (někdy nazývány Sokol)

vodopád Červené piesky

 

ve střední, vesměs bezvodé části doliny vede pěšina často korytem

vyvěračky v dolní části doliny

 

tiesňava Vráta

  

průchod tiesňavou – dřevěné lávky i jisticí řetěz nad řečištěm

 

vyvěračka pod Vráty v levém svahu doliny

zastavení naučné stezky Prosiecka a Kvačianska dolina (plán stezky ke stažení)

 

konec doliny lemují opět výrazné skalní útesy (tomu nad pravou stranou se říká Hrádok – zda tam někdy bylo nějaké opevnění netuším)

ústí doliny nad Prosiekem

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prosiecka_dolina

http://www.treking.cz/treky/prosiecka-dolina.htm (česky)

http://hiking.sk/hk/ar/495/prosiecka_a_kvacianska_dolina.html

http://www.skonline.sk/dolina.php?id=115

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/395

http://www.chocskevrchy.sk/ciele/pdolina/pdolina.html

http://schv.4d.sk

http://www.speleork.sk/sk/oss-ruzomberok/nase-jaskyne/90-prosene

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zahranici/slovensko/1235-672-prosiecka-dolina--dvaadvacetkrat-skok-pres-potok-.html (česky)

Ke stažení v jpg: plánek naučné stezky Prosiecka a Kvačianska dolina

Okolí:

Kvačianska dolina, Dolina Borovianka, vrchy Prosečné a Lomné, krasová plošina Svoraď, ves Prosiek, přehrada Liptovská Mara.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010