ALEXOVICE (Alexovitz)

k.ú. Alexovice (Boskovická brázda / Ivančicko)

Ves při levém břehu Jihlavy. Severojižní ulicovka, kterou na severní straně (mezi vsí a řekou; částečně v prostoru bývalé návsi) uzavírá areál textilní továrny, na jižní straně pak na terase postavená novogotická kaple Panny Marie Lextinské.

Alexovice zmiňovány od roku 1500. Byly součást panství Moravský Krumlov, drženy však jako léno příslušníky nižší šlechty. Ve 2. pol. 16. stol. zde středisko novokřtěnců (habánů); zdejší komunita měla asi 400 dospělých členů a žila zde pod ochranou vrchnosti, která jim dala do užívání hospodářské objekty zdejší tvrze (stávala poblíž vstupu do textilní továrny). V době jejich působení zaznamenali Alexovice výrazný rozvoj. Roku 1622 byly vyhnáni, odešli převážně do Sedmihradska. Poté v Alexovicích vybudována papírna a v pol. 19. stol. textilka.

 

kaple Panny Marie Lextinské

náves roku 1864, ještě se starou kaplí; v pozadí toho času vyhořelá textilka (ad Zrcadlo)

škola

  

kříž, věnovaný roku 1880 majitelem textilky Aloisem Skenem, a pomníčky obětem 1. a 2. sv. války v severní části vsi, u budovy textilky

textilka

Průmyslový areál na severním okraji vsi, při pravém břehu řeky Jihlavy. Původně zde mlýn, poháněný náhonem, který je snad původním ramenem řeky Jihlavy. Po roce 1622 uváděn jako pustý, 1642 v něm zřízena papírna. Roku 1845 ji koupil Alfréd Skene a na jejím místě vystavěl textilní továrnu. Vyrábělo se zde vlněné zboží (sukno). Členy rodiny Skene byla firma vedena až do roku 1920, poté rodinou Placzekovou (společníky byli již od roku 1914). V letech 1914 - 16 byla vybudována nová dodnes dochovaná čtyřpodlažní budova přádelny. Roku 1939 byla továrna arizován a 1945 zestátněn. Funguje dodnes (fa Lanatex - www.lanatex.cz).

 

původní papírna ve 2. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a areál textilky dnes (www.mapy.cz)

 

pohled na areál textilky od kaple

 

pamětní deska na budově textilky, připomínající, že zde Jan Krupa a Vladimir Stefanovič Ganickij 25. dubna 1945 padli při obraně závodu

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Jiří Široký: Papírna a založení textilky v Alexovicích – ad Zrcadlo 2007/2 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/60expedice02_07.pdf

-     Jiří Široký: Placzkovi z Alexovic – ad Zrcadlo 2009/23 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/125expedice23_09.pdf 

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexovice

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1269    

-     komínová databáze - http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=3076

Okolí: Letkovice / Němčice / Letkovická stráň

Brněnsko / rejstříky

březen 2013