LETKOVICE (Letkowitz)

k.ú. Letkovice (Boskovická brázda / Ivančicko)

Ves na levém břehu Jihlavy, neobvyklého půdoryse dvou souběžných ulicovek  Jižnější (starší) z ulicových prostranství s kapličkou a pomníkem padlým má charakter návsi. Severnější ulici se říká „za humny″.

Dříve též Ledkovice. Prvně zmiňovány 1104 jako majetek třebíčského kláštera (listina je pozdějším falzem z 12. stol.). Roku 1225 připadly nově založenému klášteru v Oslavanech; součástí oslavanského panství až do konce patrimoniální správy.

celkový pohled na ves z Letkovické stráně

  

zvonice z roku 1806, kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie k ní přistavěna 1864

zvony na zvonici

interiér kaple

 

pomník padlým v 1. sv. válce, doplněný tabulí „na trvalou paměť osvobození naší vlasti od fašistických okupantů hrdinnou Rudou armádou a počátku vítězství pracujícího lidu ve slavném roce 1945″

poklona v části „za humny″

  

kříž, datovaný 1806, na severním okraji vsi při silnici do Oslavan

 

silniční most a lávka přes Jihlavu

Zajímavosti:

Ø        Na břehu Jihlavy zde bylo sídliště již v mladší době hradištní.

Ø        V Letkovicích se narodil 23. 7. 1921 malíř a grafik Vladimír Černý

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 - A/I (Praha 1994)

-     kol.: Ivančice - průvodce městem a okolím (Ivančice 2008)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Letkovice

-     oficiální stránky Ivančic - http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_histzaj_show.php?id=110     

Okolí: Pancíře / Němčice / Alexovice / Letkovická stráň

Brněnsko / rejstříky

březen 2013