NĚMČICE (Niemtschitz)

k.ú. Němčice u Ivančic (Boskovická brázda / Ivančicko)

Ves na terase nad pravým břehem Jihlavy, proti jejímu soutoku s Oslavou. Centrem trojúhelníková náves s kapličkou. Při severním úpatí této terasy bývalý vodní mlýn.

Zmiňovány roku 1355, kdy patřily oslavanskému klášteru; součástí oslavanského panství zůstaly až do konce patrimoniální správy. Ve 2. pol. 16. stol. spolu se sousedními Alexovicemi středisko novokřtěnců (habánů); vyhnáni roku 1622, odešli převážně do Sedmihradska.

  

kaplička se zvonicí na návsi

kříž u kapličky, věnovaný němčickými rodáky Karlem a Annou Jelínkovými, jež se vystěhovali do Severní Dakoty

 

pomník padlým v 1. sv. válce na křižovatce ulic Ke Karlovu a Na Návsi

boží muka na křižovatce ulic K Lesu – Příčná – Vodárenská (nemovitá kulturní památka ?)

kříž u mlýna z roku 1887

mlýn

Vodní mlýn při severním úpatí terasy, na níž stojí ves, byl napájen náhonem jdoucím sem od mlýna (textilky) v Alexovicích; je možné, že jde o jedno z původních ramen řeky Jihlavy. Náhon dodnes z větší části zachován, stejně jako objekty mlýna.

 

areál mlýna v 1. pol. 18. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz

 

budova bývalého mlýna

mlýnský náhon od Alexovic, původně snad jedno z ramen Jihlavy

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 - A/I (Praha 1994)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Němčice_(Ivančice)

-     oficiální stránky Ivančic - http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_histzaj_show.php?id=136    

-     vojenská pietní místa - http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-brno-venkov/nemcice-_bi.html

Okolí: Ivančice / Svatý Jakub / Stříbrský Mlýn /  Alexovice / Letkovice / Pancíře

Brněnsko / rejstříky

březen 2013