LETKOVICKÁ STRÁŇ

k.ú. Letkovice (Bozkovská brázda / Ivančicko)

Výrazný ostroh na západním okraji Letkovic, nad levým břehem Jihlavy, vybýhající k východu z náhorní plošiny kolem Nové Vsi (260 m n. m.). Též Hlinek. Svahy částečně porostlé lesem, temeno a jižní svah bezlesý – zde dobře zachované porosty skalní stepi s výskytem kriticky ohrožené pískavice thesalské, křivatce českého, kosatce nízkého, divizny brunátné, modřence chocholatého, kavylu vláskovitého, kudlanky… (jedna z nejlépe dochovaných xerotermních lokalit Ivančicka). Dříve obecní pastvina, od roku 2010 v péči Pozemkového spolku Mantis. Registrována jako významný krajinný prvek (3,9 ha). Na úpatí vrchu při červené turistické značce z Letkovic do Řeznovic informační tabule; od ní nejsnadnější přístup na vrchol (neznačeno). Z vrcholu výhled.

Letkovická stráň od východu

 

stepní porosty na jižním svahu a vrcholové plošině

 

jedna z místních vzácností – křivatec český

výhled z vrcholu na Letkovice (v popředí), Ivančice s hřbetem Svatého Jakuba (vlevo v pozadí) a zalesněný masiv Rény s navazujícím komplexem Krumlovských lesů (vpravo)

kříž z roku 1898 na jihozápadním úpatí návrší

Zajímavosti:

Ø        Jméno Hlinek je odvozeno od cihelny, která bývala na východním úbočí návrší.

Literatura:

-     Hana Juránkové, Jana Šabacká, Jaroslav Knotek: Přírodně cenné lokality na Ivančicku a péče o ně (Rosice 2012)

Web:

-     Pozemkový spolek Mantis - http://mantis45.webnode.cz/news/vyznamny-krajinny-prvek-letkovicka-stran/

-     Zrcadlo - http://www.zrcadlo.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2011090044

-     pozemkové spolky - http://www.csop.cz/psfront/lokalita/1347     

Okolí: Oslavany / Pancíře / Letkovice / Alexovice

Brněnsko / rejstříky

březen 2013