BRNĚNSKO

Kromě vlastního Brna zahrnuje tato oblast i jeho bezprostřední okolí jihovýchodním, jižním a západním směrem – tedy Slavkovské bojiště, dolní Pojihlaví, Rosicko-Oslavanskou pánev a Podkomorské lesy. Na severovýchodě přiléhá až k městu Drahanská vrchovina (tedy ona přesněji řečeno zasahuje až do Brna, ale tu část, která je součástí města, popisuji zde). Na východě sousedí  Brněnsko se Středomoravskými Karpaty, na jihu s Podyjím a na západě s Podhoráckem.

ROSICKO-OSLAVANSKÁ PÁNEV

 

DOLNÍ POJIHLAVÍ

        

webové stránky:

Regionální informační portál Zrcadlo (Ivančicko) - http://www.zrcadlo.info  

 

přehled regionálních a věcných rejstříků