STŘÍBRSKÝ MLÝN

k.ú. Kounické Předměstí (Bobravská vrchovina / Ivančicko)

Osada kolem starého vodního mlýnu na levém břehu Jihlavy pod Ivančicemi (203 m n. m.). Několik historických budov a velké množství rekreačních chat. Též zvána Ivančice-Letovisko.

železniční zastávka Ivančice-Letovisko

mlýn č.p. 1114

Vodní mlýn napájen levobřežním náhonem Jihlavy, který se odpojuje na jezu nad mlýnem; dnes pohání hydroelektrárnu. Přízemní mlýnský budova půdorysu L v severní části areálu renesančního původu (na ní v popínavých rostlinách skryta znaková deska z roku 1578, pocházející údajně ze zámku v Miroslavi), k níž přilehlá dvoupatrová strojovna z poč. 20. stol. Na budově strojovny kamenná deska z 1. pol. 17. stol. s reliéfem ptáka s bochníkem chleba v zobáku. Dnes ve mlýně ateliér Josefa Zahradníka, v bezprostředním okolí mlýna řada jeho plastik. Historickou podobu mlýna tyto úpravy poněkud stírají.

Též Štěpnický (podle Jana Štěpnického; údajně nejstaršího doloženého držitele mlýny, byť bez datace), Nový či Kamenný (na mapách v 19. stol.) mlýn. Údajně jeden z nejstarších mlýnů v regionu. Je k němu vztahována písemná dohoda z roku 1536, dle níž si ivančičtí měšťané „mohou založit vinohrad u mlýna blízko Ivančic zvaného Kolovrat″. Další, již nesporná zmínka, je z roku 1586, kdy jej zakoupil Jan StříbrskýKružce (od nějž je odvozeno dnes nejčastěji používané pojmenování mlýna). V 60. letech 17. stol. získává mlýn v té době nově založený paulánský klášter v Moravském Krumlově, který jej drží až do svého zrušení roku 1776. Roku 1910 za mlynáře Kašpara Máci je přebudován původní mlýn se dvěma koly na spodní vodu v moderní mlýn s vodní turbínou. Kašpar Máca též nechal vybudovat při jezu na řece pláž s hřištěm a zasadil se o zřízení železniční zastávky Ivančice-Letovisko (1940). 1944 byl mlýn zkonfiskován, po osvobození nakrátko vrácen a následně znárodněn. Mlýn pracoval do 50. let, poté v něm nakrátko zřízeno odborné učiliště. V následujících letech chátral. Od roku 1990 ve vlastnictví rodiny Zahradníkovy, která ve mlýně zřídila vodní elektrárnu a galerii.

 

areál mlýnu v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

celkový pohled na areál mlýnu od severu – vlevo renesanční část, uprostřed novější mlýnice, vpravo nová hdyroelektrárna (č.p. 1489)

Stříbrský mlýn ve 20. letech 20. stol. (ad Zrcadlo)

 

budova mlýnice

jižní část východního křídla – č.p. 1433

  

plastiky a instalace Josefa Zahradníka v okolí mlýna

 

jez na Jihlavě s „majákem″

Zajímavosti:

Ø        O vzniku mlýna mluví pověst, znázorněná údajně na reliéfu na mlýnu (spíše však předpokládám, že je to obráceně – záhadný reliéf inicioval vznik pověsti; pověst totiž postrádá logiku): Po ničivé povodni, která zničila veškerou úrodu, byl prý v Ivančicích velký hlad. Ani ptáci neměli co jíst. Proto jedna holubice ukradla na ivančickém trhu bochník chleba. Byla však napadena dravcem a nedaleko města ho upustila. Na místě, kde pecen chleba ležel, založil jeden člověk mlýn, aby zmírnil utrpení místních lidí…

Literatura:

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 - A/I (Praha 1994)

-     Jiří Široký: Co všechno zažil Stříbrský mlýn? – ad Zrcadlo 2007/5 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/63expedice05_07.pdf

Web:

-     oficiální stránky galerie a kavárny Stříbrský Mlýn - http://www.stribskymlyn.cz

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=5789    

Okolí: Svatý Jakub / Němčice / Ivančice

Brněnsko / rejstříky

březen 2013