SVATÝ JAKUB

k.ú. Kounické Předměstí (Bobravská vrchovina / Ivančicko)

Skalnaté, částečně zalesněné návrší (348 m n. m.) nad levým břehem Jihlavy je vlastně výběžkem rozlehlejší členité náhorní roviny. Na zterasované jihovýchodní části temene hřebínku vinice, na úbočí (zejména v západní části) zahrádky. Na skále na jižním úbočí vyhlídka Na oklice. Na severozápadním konci hřebene poutní kostel sv. Jakuba, ke kterému vede od hřbitova na okraji Ivančic křížová cesta.

návrší s kostelem od západu

návrší od jihu a železniční trať z Moravských Bránic do Ivančic, která prochází po jeho úpatí

vinice na jihovýchodním konci návrší; v pozadí Ivančice

skalní výchoz nad vyhlídkou Na oklice

poutní kostel sv. Jakuba (nemovitá kulturní památka)

Novogotický kostel v dominantní poloze na hřebeni.

Původně svatyně, vystavěná údajně na paměť moru roku 1481. V letech 1580-1620 byla jedinou katolickou svatyní v Ivančicích (město bylo v rukou protestantů). Roku 1788 byla zrušena a o osm let později zbořena na stavební materiál. Rozhodnutí o vystavění nové kaple padlo údajně již roku 1836 jako poděkování za přežití epidemie cholery, vystavěna (na základech stavby původní) však byla z důvodu různých úředních peripetií až v letech 1852-57. Kapli světil známý obrozenec a sběratel lidových písní páter František Sušil, a tak byla událost významnou sešlostí moravských vlastenců. V roce 1945 poškozena (zejména věž), obnovena dle projektu K. Madlmayera.

 

poutní kostel sv. Jakuba

 

vstupní portál s deskou připomínající zahájení obnovy kostela 31. srpna 1852

kříž u kostela z roku 1892

křížová cesta (nemovitá kulturní památka)

14 novogotických výklenkových kapliček z let 1861-63 podél úvozové cesty od ivančického hřbitova ke kostelu sv. Jakuba. Uvnitř litinové reliéfy pašijových scén z roku 1890, vyrobené v železárnách v Blansku. Obnoveny v roce 1991.

 

zastavení křížové cesty podél staré úvozové cesty z města ke sv. Jakubu

  

reliéfy křížové cesty – zastavení VIII, IX a XI

   

některé kapličky mají odvodňovací kanály

 

detail jednoho odvodňovacího kanálu

 

hranolová boží muka proti VII. zastavení křížové cesty (nemovitá kulturní památka)

vyhlídka Na Oklikách

Betonová částečně obezděná vyhlídková plošina na skalním útesu nad levým břehem Jihlavy s pěkným výhledem na Ivančice, protější zalesněný masiv Rény i údolí řeky u Stříbrského mlýna a dále k Bránicím. Roku 1911 zde zbudoval Okrašlovací spolek dřevěný vyhlídková altán, roku 1938 místo něj vybudoval dnešní objekt dle návrhu svého člena Miloše Navrátila. Leží při červené turistické značce, jsoucí úbočím návrší. Na vyhlídku se od cesty nevystupuje, nýbrž sestupuje!

  

vyhlídka

výhled na Ivančice

výhled po proudu Jihlavy ke Stříbrskému mlýnu; v dálce slabě patrný Ivančický viadukt

výhled na meandr Jihlavy a protější zalesněný masiv Rény

Zajímavosti:

Ø        Prostor v okolí kostela se též nazývá Nové hory; jméno je připomínkou zdejších rozsáhlých vinic, později zaniklých, dnes spíše symbolicky obnovených („hory″ bylo tradiční označení viničních tratí).

Ø        Cesta úbočím vrchu (dnešní červená turistická značka) bývala obtížně sjízdná; dle starých kronik se na skalách zhruba v místech dnešní vyhlídky Na Oklikách v pol. 19. stol. zřítil vůz se svatebčany.

Literatura:

-     František Odehnal: Poutní místa Moravy a Slezska (Praha 1995)

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 - A/I (Praha 1994)

-     kol.: Ivančice - průvodce městem a okolím (Ivančice 2008)

-     Jiří Široký: Historie kaple sv. Jakuba v Ivančicích – ad Zrcadlo 2006/14 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/51expedice14_06.pdf

Web:

-     oficiální stránky Ivančic, kaple sv. Jakuba - http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_histzaj_show.php?id=46    

-     oficiální stránky Ivančic, nová kaple sv. Jakuba - http://www.ivancice.cz/historie-svjakub150.php

-     oficiální stránky Ivančic, křížová cesta - http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_histzaj_show.php?id=88

-     hrady.cz, vyhlídka - http://www.hrady.cz/index.php?OID=5592

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhledna_Na_Oklikách

-     oficiální stránky Ivančic, Na Oklikách - http://www.ivancice.cz/r_mestoivancice_histzaj_show.php?id=76

-     InfoČesko - http://pocasi.infocesko.cz/content/clanek.aspx?clanekid=17811&lid=1

Okolí: Stříbrský Mlýn / Němčice / Ivančice / Zaklášteří (Kukla)

Brněnsko / rejstříky

březen 2013