PODZÁMČÍ

k.ú. Podzámčí, dříve Kout (Švihovská vrchovina / Kdyňsko)

Ves na severních svazích sedla mezi Rýzmberkem a Škarmanem (580 m n. m.). Na návsi kaple Nejsvětější Trojice. Čtyři roubené chalupy v západní části vsi – č. p. 1, 14, 18 a 29 – z konce 18. či přelomu 18. a 19. stol. prohlášeny nemovitými kulturními památkami, zajímavých staveb lidové architektury zde však více (č. p. 2, 7, 8, 13, 16, 24…); jde o velmi cenný soubor vesměs roubené architektury pošumavského typu, dnes bohužel postupně narušovaný některými nevhodnými novostavbami. Pomník obětem 1. světové války (a vzniku republiky) stojí mimo ves, přímo v sedle (již těsně za hranicí katastru) se zajímavým výhledem na Kdyňsko a pohraniční hřeben.

Založení vsi je tradičně spojováno s blízkým hradem Rýzmberkem a ves je považována za obydlí hradní čeledi, pro toto tvrzení však neexistují žádné důkazy. První prokazatelná zmínka o vsi, tehdy pod názvem Riesenberg, je až z roku 1654, tedy z doby, kdy hrad byl již pravděpodobně opuštěn. Tehdy zde byly čtyři chalupy. Ještě před koncem 17. století se objevuje i druhý název vsi - Schloss-Chaluppen (Zámecké chalupy); oba názvy se pak používají střídavě a někdy i společně. V polovině 18. stol. zde žilo 8 hospodářů s rodinami. Větší rozvoj vsi proběhl na přelomu 18. a 19. stol., takže před polovinou 19. stol. měla již ves v podstatě dnešní rozsah. Dnešní jméno Podzámčí je poprvé doloženo roku 1854. Roku 2000 byla ves navržena k prohlášení za vesnickou památkovou zónu; k prohlášení však bohužel nedošlo.

Jedno ze zastavení naučné stezky Za poznáním místních zajímavostí Kdyňska.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image112.jpg

skupina lip na návsi, ukrývající kapli Nejsvětější Trojice

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image118.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image120.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image124.jpg

kaple Nejsvětější Trojice z roku 1906 na místě starší stavby

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image126.jpg

hasičská zbrojnice v centru vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image128.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image130.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image134.jpg

trojice roubených domů s hliněnou omazávkou ve východní části vsi - č.p. 7, 8 a 13

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image138.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image136.jpg

rybníček ve východní části vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image116.jpg

č.p. 14, pravděpodobně z počátku 19. stol. – nemovitá kulturní památka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image122.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image104.jpg

č.p. 19, též z částečně dochovaným roubeným jádrem, dříve hostinec U Bůru / U Adámků / U Pešků

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image108.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image110.jpg

č.p. 1, zřejmě z konce 18. stol. – nemovitá kulturní památka – je považován za nejhodnotnější dochovaný objekt ve vsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image106.jpg 

č.p. 24, zděné stavení zachovávající tradiční hmotové uspořádání

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image100.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image098.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image096.jpg

křížek na jižním okraji vsi, ve skupině starých jírovců při odbočce cesty na hrad Rýzmberk

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image088.jpg  C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Chodsko\Kdynsko foto_soubory\image086.jpg

pomník obětem 1. světové války a vzniku republiky, zvaný také Husův pomník či „u Husa″, v sedle nad vsí

výhled ze sedla nad Podzámčím k jihu – vlevo v kotlině vykukuje Kdyně, nad ní dvojvrchol Bezný - Čepice, na obzoru za Všerubským průsmykem hřeben Hoher Bogen s bývalým vojenským areálem uprostřed a vysílači na pravém konci

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V hostinci U Adámků žila koncem 19. stol. klíčnice hradu Rýzmberka Kateřina Pešková, která mimo jiné spojila turistickými značkami všechny tři hrady v okolí – Rýzmberk, Příkopy i Nový Herštejn.

Ø        K hostinci se váže i pověst o kostelníkovi, který se rouhal, když prohrával v kartách, a tak si ho odnesl čert.

Literatura:

-     Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic, díl III. – Západní Čechy (Praha 2005)

-     Zdeněk Procházka: Domažlicko a Kdyňsko – historicko-turistický průvodce č. 5 (Domažlice 1996)

-     Petr Kokaisl, Pavla Kokaislová: Kostely a kaple v domažlickém okrese (Praha 2009)

Web:

-     zpravodaj hradu Rýzmberka - http://ryzmberk.jan-jansky.cz/?q=node/800

-     památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?lokalizaceZahranici=0&katOblast=Podzámčí

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzámčí

-     místní dědictví Pošumaví - http://www.mistnidedictviposumavi.cz/index.php?page=288&idp=90&idrr=&str=1&lang=cz&task=detail&sm=

-     Spolek pro vojenská pietní místa - https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/2194-podzamci/    

další místa v okolí (mapa) / Český les / rejstříky

září 2020