HRANIČNÍ DŮL (Grenzergrund)

k.ú. Provodín, Doksy u Máchova jezera (Ralská pahorkatina / Českolipsko, Dokesko)

Skalní rokle na západním okraji Hradčanské pahorkatiny, při okraji obory Velký Dub. Rokle bývala hranicí mezi novozámeckým a dokeským (bezdězským) panstvím, odtud její jméno (dodnes hranicí katastrů). Součást evropsky významné lokality Jestřebsko-Dokesko.

v boční rokli

stará cesta

V jižní části rokle výrazné stopy po úvozu staré cesty, které se ne zcela shodovala s trasou dnešní asfaltové silničky. Tato cesta zjevně posléze uhýbala do boční rokle k severozápadu, směrem k Dlouhému vrchu, ovšam hned na konci skal uhýbala k severovýchodu, kde dodnes v lese dochován velmi hluboký nepoužívaný úvoz. Tímto úvozem vystoupala z rokle a dále vedla severovýchodním směrem. Z větší části je zde překryta asfaltovou silničkou k hájovně Senná Brána, v jednom místě zhruba 400 m od horního konce úvozu se však tato silnička vyhýbá dvojici souběžných mělčích úvozů. Ještě o něco dále je při cestě přitesaná skála s letopočtem 1930 (?).

Dle dochovaných pozůstatků, zejména úvozu v místě, kde cesta vystupuje z rokle, muselo jít zřejmě kdysi o velmi významnou komunikaci. Nikde se mi však nepodařilo nalézt žádné informace, odkud kam by měla vést. Z Horního Provodína do Starých Splavů sice vedla před vybudováním císařské silnice přes Jestřebí hlavní komunikace z České Lípy do Pojizeří (jak dosvědčuje Müllerova mapa z počátku 18. stol.), která teoreticky mohla procházet dolní části Hraničního dolu, ale vlastní úvoz a tím spíše dvojice úvozů severněji směru této cesty neodpovídá. Nelze však vyloučit, že ještě dříve byla hlavnější komunikaci tzv. Stará lipská cesta, vedoucí severněji podél Ploučnice směrem na Kuřivody a Mnichovo Hradiště a od ní se až za Lípou odpojovala jižnější větev na Staré Splavy; ta by pak mohla sestupovat tudy...

 

zbytky úvozu v Hraničním dolu

boční rokle – stará cesta přichází zleva od hlubokého úvozu a dále pokračovala souběžně s asfaltkou do vlastního Hraničního dolu

  

hluboký úvoz stoupající z rokle na náhorní planinu pod Dlouhým vrchem

 

přitesaná skála s letopočtem; letopočet a zřejmě ani přitesání zjevně nesouvisí se starou cestou, ale s úpravami současné komunikace

další místa v okolí (mapa) / Máchův kraj / rejstříky

listopad 2013