DIVADLO

k.ú. Hamr pod Ralskem (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Skalní amfiteátr podkovovitého tvaru v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, na západním úbočí Novinské horky, je tvořen svrchnokřídovými pískovci středního turonu. Zalesněný amfiteátr je otevřen k východu, severní a jižní stranu uzavírají až 10 m vysoké úzké vypreparované skalní hrady. Na skalách se nachází celá řada mezo a mikroforem zvětrávání pískovců (skalní římsy, dutiny, skalní výklenky, voštiny, pseudoškrapy, vzácně skalní mísy). Pozoruhodné jsou výrazné železité impregnace, vystupující z povrchu skal jako silné roury, desky či růžice. Na vrcholových plošinách a exponovaných svazích skal dochovány reliktní bory se jmelím bílým, v podrostu především lišejníky a mechorosty, vzácně se vyskytují kolenec Morisonův a hadí mord nízký. Roku 1996 prohlášeno Divadlo přírodní památkou (výměra 2,45 ha).

Některé skalní útvary využívány horolezecky (Švarcvaldská brána v severozápadní části amfiteátru, blízká skála Palice a skály Velbloudice, Velbloud, Borový hrot - Štěničník a Borový plátek - Štětináč v jižní hradbě). Švarcvaldská brána, Velbloudice, Velbloud využívány horolezecky již ve 20. a 30. letech 20, stol., ve větší míře však horolezectví až od 90. let. (horolezecká oblast „Děvínské polesí“).

Je zde uváděna malá štolka po těžbě železné rudy (nenalezena)

Velice malebné místo. Volně přístupné, mimo značené turistické cesty.

        

Švarcvaldská brána (Schwarzwälder Tor):

Skalní brána cca 3 m vysoká a 5 m široká v severozápadní části amfiteátru. Nejzajímavější útvar celé oblasti. Pojmenovaná dle nedaleké, dnes zaniklé vesnice Schwarzwalde - Černá Novina. Horolezecké cesty.

 

Literatura:

-         Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III. -  Liberecko (Brno, Praha 2002)

Web:

-         Horolezecký průvodce

-         Hamr na Jezeře

-         Průvodce bývalým VP Ralsko (.pdf)

Okolí: Široký kámen / Jenišov / Černá Novina / Stohánek

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)