ŠIROKÝ KÁMEN

k.ú. Hamr pod Ralskem (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Geomorfologicky významný pískovcový skalní útvar (svědecké čili stolová hora – 430 m.n.m.) v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko. Budována je ze svrchnokřídových pískovců středního turonu s plochým, zcela rovným vrcholem, ze všech stran ohraničena strmými skalními stěnami bez obvyklého pravoúhlého rozvětrávání.

Na suchých a výhřevných skalních hranách zachovány zbytky reliktních borů s břízou bělokorou. Vyskytují se zde některé vzácné druhy rostlin, např. kostřava sivá, ostřice vřesovištní, smldník jelení či hadí mord nízký.  Významný je výskyt jalovce obecného a jeřábu muku. Na severním méně exponovaném svahu se nalézá bohatá populace vzácného rojovníku bahenního. V podrostu jsou hojné mechorosty a lišejníky - travník Schreberův, dvouhrotec čeřitý, dvouhrotec chvostnatý a rašeliník ostrolistý. Lokalita známa jako historické hnízdiště sokola stěhovavého a výra velkého. Roku 1996 prohlášen kopec přírodní památkou (29,81 ha).

Volně (avšak obtížně) přístupné, mimo značené turistické cesty.

Pod Širokým kamenem se údajně nalézá rozsáhlé podzemní skladiště důlních trhavin.

 

Výhled:

Z okrajových skal výhledy na Dlouhý kámen, Stohánek, Bezdězy, Velkou a Malou Bukovou (jihozápadně), Ralsko, Jelení vrchy (západně), Schachtenstein, Hamerský Špičák, Děvín (severozápadně), Ještěd (severovýchodně)... 

 

Literatura:

-         Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.:  Chráněná území ČR III. - Liberecko (Brno, Praha 2002)

Web:

-         Průvodce bývalým VP Ralsko (.pdf)

-         vandr

Okolí: Jenišov / Divadlo / Stohánek / Schächtenstein / Děvín

Máchův kraj /rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)