DOLNÍ NOVINA (Böhmische Neuland)

k.ú. Svébořice, dříve Černá Novina (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Zaniklá ves (400 m.n.m.) v bývalém vojenském prostoru Ralsko (též Česká Novina, Noviny -  Neuland). Nevelké pozůstatky vsi na severozápadním úpatí Lanova kopce. Zachovány kamenné zříceniny některých budou, několik sklepů, větší množství starých ovocných dřevin (větší část plochy býv. vsi podrobně nezkoumána). Na kopci nad vsí údajně stará vodárna.

Nejstarší zprávy o vsi jsou z 1. pol. 16. stol (1511, dle jiných podkladů 1516). Byly součást panství Děvín, roku 1651 byly spolu s ním připojeny k Mimoni. V době 1. republiky čítala ves přes 30 domů a kolem 140 obyvatel. Byla osadou Černé Noviny. Zanikla po roce 1946 v souvislosti se vznikem vojenského prostoru Ralsko.

Z větší části dnes leží v oplocené Židlovské oboře (volně přístupné – vstup několika žebříkovými přechody).

Mlýn (?):

Zřícenina poměrně malé zděné stavby, označované na některých současných mapách jako bývalý mlýn, na styku dvou roklí západně pod vsí. V jediné místnosti zbytky jakýchsi zařízení (stolice po turbíně?), umístění případné obytné budovy není zřejmá. Při budově mohutná lípa. Po náhorní plošině vede k objektu od východu strouha (náhon), avšak zcela bez vody (ani v rokli dnes není aktivní vodoteč, která by mohla mlýn napájet!).

 

Web:

-           zaniklé obce

-           ralsko.wz.cz

-           podzemí VVP Ralsko

-           Průvodce bývalým VP Ralsko (.pdf)

Okolí: Černá Novina / Čertova zeď / Zourov / Kostřice / Proseč / Svébořice / Stohánek

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)