BABA (Babateich)

k.ú. Hrad Nečtiny (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Zhruba hektarový rybník na Plachtínském potoce na jižním úpatí Zámeckého vrchu. Na rybníku dva malé ostrůvky, tvořené vrbami.

rybník od severozápadu

Zelený kříž

5 m vysoký dřevěný kříž se stříškou a dřevěným korpusem Krista stojí v zátočině silnice z Nečtin do osady Hrad Nečtiny západně nad rybníkem. Datovaný je do roku 1888 (renovován 1943). Pod jménem „Zelený kříž″ je uváděn ve staré německé topografii. Od kříže pěkný výhled na Nečtiny.

Zelený kříž

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nelze vyloučit, že rybník (či nějaký jeho předchůdce) byl součástí opevnění hradu Preitenstein, ležícího jižně nad rybníkem; roku 1434 jsou výslovně uváděny rybníky pod hradem jako součást fortifikačního systému.

Ø        V 19. stol. stával zhruba půl kilometru pod rybníkem mlýn, napájený pravobřežním náhonem vycházejícím právě z tohoto rybníka.

Ø        Publikace Paměť krajiny tvrdí, že již na mapě tzv. 2. vojenského mapování z 1. pol. 19. stol. je v místě dnešního Zeleného kříže značen kříž. Já však na předmětné mapě v těchto místech žádné označení kříže nevidím. (Dnešní zatáčka tehdy ještě neexistovala, komunikace spojující zámek a městečko vedla v trase dnešní polní cesty.)

Literatura:

-          Irena Bukačová, Jiří Fák: Paměť krajiny – soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu (Mariánská Týnice 2006) - viz též http://www.marianskatynice.cz/ostatni/Pa_krajiny.pdf  

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016