PLACHTÍN

k.ú. Plachtín (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Ves na severozápadním okraji manětínských lesů (580 m n. m.). Založena Ferdinandem Hroznatou Kokořovcem kolem roku 1670 jako součást preitensteinského panství. Ještě ve 2. pol. 18. stol. se skládala jen z půlkruhově uspořádané zástavby kolem dnešní kaple Matky Boží (tzv. „stará víska″). Až někdy počátkem 19. stol. vznikla západně od tohoto jádra řadová zástavba po východní straně silnice z Čbánu do Nečtin. Zástavba na západní  straně silnice je ještě mladší, katastrálně však nepatří k Plachtínu, ale k Březínu.

 

kaple Matky Boží na návsi, v současné podobě snad z konce 19. stol. na místě starší

č.p. 8 na „staré vsi″

kříž z 2. pol. 19. stol. v zahradě domu č.p. 1

  

zástavba podél východní strany silnice

kříž na západní straně silnice, na k.ú. Březín

 

opuštěná pískovna v lese severozápadně od vsi, na k.ú. Březín

výhled od severního konce vsi k Nečtinám; vpravo hora Kozelka, v popředí zástavba osady Hrad Nečtiny

Plachtínská studánka

Studánky na severozápadním okraji vsi při cestě do Umíře, již na k.ú. Březín. Na bříze nad studánkou zavěšen svatý obrázek.

 

celkový pohled

 

studánka

svatý obrázek na bříze

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi je údajně odvozeno od pomístního názvu Na plachtě. Na mapě tzv. 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. však nazývána Blachtín.

Ø        Tradované tvrzení, že ves byla založena jako jednostranná ulicová zástavba, popírají staré mapy; tato část vsi je mnohem mladší (viz výše).

Literatura:

-          Irena Bukačová, Jiří Fák: Paměť krajiny – soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu (Mariánská Týnice 2006) - viz též http://www.marianskatynice.cz/ostatni/Pa_krajiny.pdf 

Web:

-           oficiální stránky obce Nečtiny - http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/historie/casti-obce-nectiny/, http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/charakteristika-sidel/ 

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Plachtín 

-           Národní registr pramenů a studánek - http://www.estudanky.eu/9085-studanka-plachtin   

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016